Jaunumi

attēls

Komiteju sēžu darba kārtība

2010-11-08

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 10. novembrī Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7.

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 10. novembrī Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7.

VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 10.novembrī plkst.10:00
DARBA KĀRTĪBA

1.    Novada iedzīvotāju nodrošinājums ar medicīnas un medikamentu pieejamības pakalpojumiem.
2.    Papildus jautājumi.


IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 10.novembrī plkst.11:00
DARBA KĀRTĪBA

1.    Konkursa „Burtnieku novada sporta laureāts” apspriešana.
2.    Par Burtnieku novada logo izvērtēšanas komisijas un ideju konkursa nolikuma apstiprināšanu.
3.    Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkās – ziņo Finanšu nodaļas vadītāja.
4.    Par finansiālo atbalstu  Burtnieku novada sporta biedrībai ”Pēdu nav ”.
5.    Par finansiālo atbalstu ” Valmieras volejbola klubam”.
6.    Iesniegumu izskatīšana.
7.    Papildus jautājumi.


TAUTSAIMNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 10.novembrī plkst.12:00
DARBA KĀRTĪBA

1.    Par papildus finansējumu 3 000, 00 LVL projekta „Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršotā renovācija”  realizācijai.
2.    Par papildus finansējumu 5 955, 00 LVL projekta „Ēveles pagasta pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”  realizācijai.
3.    Par papildus finansējumu 30 600,00 LVL projekta „Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcija”  realizācijai.
4.    Par finansējuma piešķiršanu siltumtrases rekonstrukcijai Burtnieku pagasta teritorijā.
5.    Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
6.    Par darba grupas izveidošanu.
7.    Par Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
8.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
9.    Par dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
10.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
11.    Par pašvaldības autotransporta maksas pakalpojumiem.
12.    Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām Burtnieku novada pašvaldībā.
13.    Par zvejas tīklu limita piešķiršanu.
14.    Par zvejas tīklu limita piešķiršanu.
15.    Par adrešu piešķiršanu un adrešu saraksta aktualizēšanu Vecates pagastā.
16.    Par zemes vienību statusa sakārtošanu.
17.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Austrumi ´´,Vecates pagastā, Burtnieku novadā.
18.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā.
19.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā.
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Rūķīši 1”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā.
21.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu „Vecate”, Vecates pagastā, Burtnieku novadā.
22.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Bauņu dzirnavas”).
23.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Druvas”).
24.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Imantas”).
25.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Kalnieši”).
26.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Mangaļi”).
27.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Mazsalacas 5”).
28.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Miķenīši”).
29.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Oktobra 5”).
30.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Rites”).
31.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Šalkas 1”).
32.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Šalkas 41”).
33.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Šalkas 61”).
34.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Tiltiņi”).
35.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Upes 14”).
36.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Upītes”).
37.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Vārpas”).
38.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Vinnas 3”).
39.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu („Vīriņi”).
40.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
41.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa.
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu Burtnieku novada Ēveles pagastā.
43.    Par pašvaldībai piederošās zemes iznomāšanu Burtnieku novadā Valmierās pagastā.
44.    Par zemes vienības „ Salzemnieki” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu.
45.    Par adrešu datu aktualizēšanu Burtnieku novadā.
46.    Par adrešu apstiprināšanu vai izslēģšanu no adrešu saraksta Burtnieku novadā.
47.    Par Valmieras pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma, protokols Nr.9, 1.§, Nr.9, 1.§ 5.2.4p., 1.§ 5.2.8p., 1.§ 5.2.16p., 1.§ 5.2.27.p un Valmieras pagasta padomes 2007.gada 20.decembra lēmuma, protokols Nr.15, 1.§ 6.p. atcelšanu un zemes vienības „Kalnadaubītes” Valmieras pagastā Burtnieku novadā sadalīšanu.
48.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
49.    Par ceļa zīmju uzstādīšanu Burtnieku novadā.
50.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar ZvS Koksala.
51.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Matīšu pag. Jāņa Eglīša ZS.
52.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar ZvS Mezgli.
53.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar ZS Rūķīši.
54.    Papildus jautājumi.


FINANŠU KOMITEJA
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 10.novembrī plkst.13:00
DARBA KĀRTĪBA


1.    Par papildus finansējumu 3 000, 00 LVL projekta „Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršōtā renovācija”  realizācijai.
2.    Par papildus finansējumu 5 955, 00 LVL projekta „Ēveles pagasta pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”  realizācijai.
3.    Par papildus finansējumu 30 600,00 LVL projekta „Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcija”  realizācijai.
4.    Par finansējuma piešķiršanu siltumtrases rekonstrukcijai Burtnieku pagasta teritorijā.
5.    Par pašvaldības automašīnas iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Renete”.
6.    Par darba grupas izveidošanu.
7.    Par dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
8.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
9.    Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
10.    Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības bibliotēkās.
11.    Par  Burtnieku novada pašvaldības darbinieku atalgojuma saraksta apstiprināšanu.
12.    Par pašvaldības autotransporta maksas pakalpojumiem.
13.    Par finansiālo atbalstu  Burtnieku novada sporta biedrībai ”Pēdu nav ”.
14.    Par finansiālo atbalstu  sporta biedrībai ”Valmieras volejbola klubs ”.
15.    Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām Burtnieku novada pašvaldībā.
16.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
17.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
18.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
19.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
20.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
21.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
22.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
23.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
24.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
25.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
26.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
27.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
28.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā .
29.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
30.    Papildus jautājumi.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit