Jaunumi

attēls

Elekektroapgādes traucējumi Matīšos maijā

2010-04-27

AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotiem darbiem elektroapgādes tīklā, tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde līguma objektos Matīšu pagastā.

AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotiem darbiem elektroapgādes tīklā, tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde līguma objektos Matīšu pagastā.

06.05.2010 no plkst. 09:00 līdz plkst. 14:00 Matīši, Matīšu pag. Burtnieku nov., ESTRĀDE
6.05.2010 no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00 Matīši, Matīšu pag. Burtnieku nov.,  IELU APGAISMOJUMS
06.05.2010 no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00 Matīši, Matīšu pag. Burtnieku nov.,  ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
06.05.2010 no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00 Skolas iela 10a, Matīši, Matīšu pag. Burtnieku nov.,  UGUNSDZĒSĒJU DEPO
07.05.2010 no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pag. Burtnieku nov.,  PAMATSKOLA


AS „Sadales tīkls” vērš uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un, var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ atslēgums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne. Aktuālo informāciju par plānotajiem remontdarbiem iespējams uzzināt Klientu servisā pa tālruni 80200400. Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Kontaktinformācija:
bojājumu pieteikšana – 80200404;
informācija – 80200400;
e-pasts – klientu.serviss@latvenergo.lv


Informējam, ka plānotie darbi nepieciešami, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošumu, un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 74. punktu AS „Sadales tīkls" pienākums ir brīdināt lietotāju par sistēmas pakalpojumu sniegšanas plānoto pārtraukšanu saistībā ar sprieguma atslēgšanu uz laiku, lai veiktu plānotus darbus sistēmas operatora elektrotīklā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 66.7. punktu lietotājam ir pienākums bez pamatojuma nepieprasīt, lai tiktu mainīts plānotā atslēguma laiks, ja par atslēgumu ir brīdināti citi lietotāji un tas ietekmē citu lietotāju elektroapgādi.


Ja Jūsu īpašumā vai valdījumā esošajās telpās ir uzstādītas elektroietaises, kurām nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma svārstības, iesakām veikt papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sniegšanai (ierīkot rezerves pieslēgumu vai uzstādīt ģeneratoru). Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 63. punktu „...Rezerves pieslēgumu izbūvē un neatkarīgu barošanas avotu ierīko, kā arī pārslēgšanas automātiku uzstāda par lietotāja līdzekļiem".

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit