Jaunumi

Sadarbība vides aizsardzībā turpināsies

2010-04-08

Trešdien, 7. aprīlī, Burtnieku novada pašvaldības vadība tikās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar rezervāta administrācijā notikušajām pārmaiņām un par iespējamiem kopīgi realizējamiem projektiem Burtnieku novadā. Sarunā abas puses apliecināja, ka ir atvērtas turpmākai sadarbībai.


Sarunās piedalījās ZBR Plānošanas un ekspertīzes daļas vadītājs Andris Urtāns, Dabas aizsardzības daļas vadītāja Līga Ločmele, Dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Ozols un Valsts vides vecākais inspektors Andis Zvejnieks. Andris Urtāns klātesošos iepazīstināja ar Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas tagadējo struktūru, funkcijām un mērķiem, ko būtu svarīgi zināt pašvaldībai.


Sarunu gaitā tika izteiktas vairākas idejas, kā kopīgi sakopt un popularizēt  Burtnieku ezera apkaimē un novadā sastopamās dabas vērtības. Tika  runāts par Burtnieku ezera stāvkrasta smilšakmens atsegumu izkopšanu, ainavu veidošanu, nārsta vietu atjaunošanu, upju attīrīšanu no sakritušajiem kokiem, tūrisma attīstīšanu, kā arī iespēju atjaunot burāšanu Burtnieku ezerā, kas saskan ar rezervāta vides aizsardzības mērķiem. Tāpat tika pārrunāta iespēja turpmāk pieaicināt biosfēras rezervāta pārstāvjus, veidojot novada teritoriālo plānojumu nākamajiem gadiem.


Rezervāta pārstāvji iepazīstināja ar Burtnieku novadā plānotajām projekta „Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” aktivitātēm, kur paredzēta skatu torņa, stāvlaukuma, atpūtas vietas, divu informācijas stendu izbūve un sešpadsmit robežstabu izvietošana.


Diskusijas daļā abas puses pieskārās atkritumu apsaimniekošanas jautājumam izveidotajās un plānotajās atpūtas vietās pie Burtnieku ezera. Tāpat tika diskutēts par sabiedrības izglītošanas pasākumiem tai skaitā iespēju izveidot jauno reindžeru kustību novada skolās, kas uzraudzītu un līdzdarbotos dabas aizsardzības jomā. Jau 23. aprīlī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta pārstāvji pārrobežu projekta ietvaros viesosies Burtnieku Ausekļa vidusskolā ar izglītojošu lekciju un prezentāciju, bet 29. aprīlī skolēni dosies ekskursijā uz Gaujas Nacionālo parku. Sarunā rezervāta pārstāvji izteica gatavību arī turpmāk doties uz novada skolām un tikties gan ar skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem, lai noskaidrotu, kādas tēmas par dabu skolēnus interesē visvairāk, lai pēcāk veidotu uz skolēnu interesēm balstītas teorētiskās un arī praktiskās nodarbības.

Pēc diskusijām abu pušu pārstāvji apskatīja dabā Burtnieku ezera apkaimi, kur šogad nākamgad tiek plānotas ZBR un Burtnieku novada pašvaldības kopējās aktivitātes.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit