Jaunumi

attēls

Ierobežo komerciālo zvejas apmēru Burtnieku ezerā

2010-01-14

Ar veiktajiem grozījumiem LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" paredzēts, ka, sākot no 2010. gada 1. janvāra, Burtnieku ezerā pieļaujamais zivju tīklu limi

Ar veiktajiem grozījumiem LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" paredzēts, ka, sākot no 2010. gada 1. janvāra, Burtnieku ezerā pieļaujamais zivju tīklu limits ierobežots līdz 2500 metriem (iepriekš tas bija 4775 metri). Savukārt decembrī notikušajā pēdējā pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums, kas paredz 2010. gadā pieejamo brīvo zvejas limitu 500 metru apjomā nodalīt licencētai rūpnieciskai zvejai.

"Uz 2010. gadu ir noslēgti līgumi par rūpnieciskās zvejas rīk izmantošanu Burtnieku ezerā ar kopējo garumu 2000 metru, un deputāti pieņēma lēmumu atlikušo daudzumu - 500 metru brīvo limitu - rezervēt tūrisma veicināšanas zvejai, tādā veidā nepalielinot komerciālās rūpnieciskās zvejas apmēru ezerā," paskaidroja dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds Indrāns.

Šobrīd Burtnieku ezerā zvejo sešas zvejnieku saimniecības: Anitas Vētras  zv/s „Meldri A.V.”  (800 m), Anrija Šļaukstiņa z/s „Rūķīši” (325 m), Jāņa Eglīša zv/s (300 m), Agra Runča z/s „Lezdkalni”  (150 m), Jāņa Bērziņa zv/s „Koksala” (300 m) un Jura Eglīša zv/s „Mezgli” (125 m). „Lezdkalniem”  un zv/s „Meldri A.V.” zvejas tiesību nomas līgumi noslēgti līdz 2021. gada 31. decembrim, pārējiem zvejniekiem – līdz 2010. gada 31. decembrim, savukārt lēmuma pieņemšana attiecībā uz Jāņa Bērziņa zv/s „Koksala” (300 m) atlikta saskaņā ar Administratīvā procesa likuma64. panta 2. daļu.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009