Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda dzēšanu