Lēmumi-izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

 Izstrādāts DirectHit