Jaunumi

Skanīgais pavasaris PII “Sienāzītis”

2016-03-25

Par to, ka latvieši ir dziedātājtauta, pilnīgi noteikti var pārliecināties Burtnieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”, kuru apmeklē daudz labi dziedošu bērnu. Jau vairākus gadus Burtnieku novadā norisinās konkurss “Mincis”, kurā savu dziedātprasmi var parādīt ikviens pirmsskolas vecuma bērns. Arī šogad mazie solisti konkursam cītīgi gatavojās mūzikas skolotājas Lauras Riekstiņas vadībā, un rezultāti deva milzum lielu gandarījumu. Burtnieku pagasta “Mincī” (I kārtā) piedalījas 14 dalībnieki, 7 dziedātāji (Adriāna Dreija, Vineta Grīnberga, Keita Simona Mieze, Alekss Pimenovs, Elizabete Paegle, Agija Spalviņa, Melānija Rozīte Krūze) tika izvirzīti uz II kārtu Rencēnos.

Arī Rencēnos veiksme stāvēja blakus, jo guvām “Superminča” titulu (17 bērnu konkurencē) abās vecuma grupās: 3-4 gadīgo bērnu grupā uzvarēja Adriāns Ļihačovs, kurš izpildīja Inas Aizgales dziesmu “Dziesmiņa”, savukārt 5-6 gadīgo bērnu grupā uzvaras laurus plūca Adriāna Dreija ar Daces Robules dziesmu “Ciemiņš”.

Priecēja kompetentā žūrija, kura uzsvaru lika uz vokālajām prasmēm, nevis apģērbu vai horeogrāfiju. Esam tiešām lepni par mūsu talantīgajiem bērniem un viņu skolotāju Lauru. Bet, protams, vislielāko paldies vēlamies teikt atsaucīgajiem vecākiem, kuri bērnus veda uz mēģinājumiem, gādāja par tērpiem, kā arī visādi citādi palīdzēja sasniegt augsto rezultātu. Lai veiksmīgā sadarbība turpinās arī tālāk!

Linda Felkere
PII “Sienāzītis” metodiķe





ZIŅU ARHĪVS



2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009