Vidējās izmaksas

Vidējo izmaksu aprēķināšanas kārtība vienam izglītojamajam Burtnieku novadā. Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.pants 2.2 daļu Burtnieku novada pašvaldība noteikusi nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam.

Izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ", un ņemot vērā audzēkņu skaitu konkrētā izglītības iestādē uz 2018. gada 1. janvāri.

2018. gadā vidējās izmaksas vienam izglītojamajam Burtnieku novadā:

Burtnieku Ausekļa pamatskola - EUR 136,01
Ēveles pamatskola - EUR 133,00
Matīšu pamatskola - EUR 157,10
Rencēnu pamatskola - EUR 133,00
 

Izmaksas apstiprinātas ar Burtnieku novada pašvaldības domes 17.01.2017. sēdes lēmuma Nr.7 protokolu Nr.1. 7 punkts

 Izstrādāts DirectHit