Pieteikumu veidlapas

Elektroniski aizpildīt, parakstīt un iesniegt veidlapas iespējams autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi, izvēloties apakšsadaļā Būvniecība nepieciešamo formu.

Burtnieku novada būvvaldē var iesniegt arī veidlapas, kuras pievienotas zemāk, vai pieejamas normatīvo aktu pielikumos

Pievienotie faili

Iesniegums_2_-_par_Būvju_neesiba_daba__ja_ir_būvatļauja.doc (37.5 KB)
Iesniegums_2_-_par_Būvju_neesiba_daba__ja_ir_būvatļauja.doc (37.5 KB)
Būvniecības_iesniegums_meliorācijas_būvēm-1.doc (88 KB)
MK_633_P6_Paskaidrojuma_raksts_autoceļeim_ielām-1.doc (121.5 KB)
MK_633_P7_Būvniecības_iesniegums_autoceļiem_ielām.doc (111 KB)
MK_633_P8_Apliecinājuma_karte_autoceļiem_ielām.doc (119.5 KB)
MK_633_P11_Apliecinājums_par_būves_gatavību_ekspluatācijai.doc (115.5 KB)
MK_523_P1_Paskaidrojuma_raksts_inženierbūvei.doc (133 KB)
MK_523_P2_Paskaidrojuma_raksts_inženierbūves_konservācijai.doc (109 KB)
MK_523_P3_Apliecinājuma_karte_inženierbūvei.doc (125.5 KB)
MK_523_P4_Būvniecības_iesniegums_inženierbūvei.doc (91.5 KB)
MK_523_P11_Apliecinājums_par_inženierbūves_gatavību_ekspluatācijia.doc (89 KB)
MK_523_P14_Apliecinājums_par_inženierbūves_nojaukšanu.doc (85 KB)
MKN_529_P1_Paskaidrojuma_raksts_ēkai.doc (190.5 KB)
MKN_529_P2_Paskaidrojuma_raksts_nojaukšanai_ēkai.doc (128 KB)
MK_529_P3_01.03.2017_Paskaidrojuma_raksts_ēkas_lietošanas_veida_maiņai_bez_pārbūves-1.doc (92.5 KB)
MK_529_P4_01.03.2017_Būvniecības_iesniegums_ēkai.doc (125.5 KB)
MK_529_P5_01.03.2017_Apliecinājuma_karte_ēkai.doc (121 KB)
MK_529_P6_01.03.2017_Ēkas_fasādes_apliecinājuma_karte.doc (124 KB)
MK_529_P7_01.03.2017_Paskaidrojuma_raksts_konservācijia.doc (113.5 KB)
MK_529_P14_01.03.2017_Apliecinājums_par_ēkas_gatavību_ekspluatācijā.doc (123 KB)
MK_529_P17_01.03.2017_Apliecinājums_par_ēkas_nojaukšanu.doc (86 KB)
IESNIEGUMS_par_atzimes_veiksanu.doc (42.5 KB)
Iesniegums_buvatļaujas_der_term_pagar_parreg.doc (67.5 KB)
Iesniegums_būvvaldei.doc (26 KB)
Būvuzrauga_saistību_raksts.doc (46 KB)
Projekta_saskaņošanas_veidlapa_energoapgādei.doc (55.5 KB)
Paziņojums_par_būvniecību_energoapgādei.doc (41.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_meliorācijas_būvju_konservācijai.doc (101 KB)
Paskaidrojuma_raksts_meliorācijas_būvēm.doc (115.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_energoapgādei.doc (70.5 KB)
Iesniegums_par_atseviķu_koku_ciršanu.doc (50 KB)
Būvniecības_iesniegums_sakaru_tīkliem.doc (46 KB)
Būvniecības_iesniegums_energoapgādei.doc (52 KB)
Būvdarbu_vadītāja_saistību_raksts.doc (47.5 KB)
Apliecinājums_par_gatavību_ekspluatācijai_nojaukšanu_meliorācijai.doc (77.5 KB)
Apliecinājums_gatav_ekspluatācijai_sakaru_tīkliem.doc (59 KB)
Apliecinājuma_karte_enenergoapgādei.doc (126.5 KB)
 Izstrādāts DirectHit