Kultūra

Kultūras dzīves organizēšana un atbalstīšana noteikta par vienu no Burtnieku novada prioritātēm. Burtnieku novadā darbojas seši kultūras nami un virkne darbīgu pašdarbības kolektīvu: tautisko deju kolektīvi, vokālie ansambļi, modes deju studija, radošā mūzikas grupa, tautas teātris, līnijdejotāju grupa, austrumu deju pulciņš, aušanas darbnīca un citi. Novadā ir septiņas bibliotēkas, kur lasītājiem pieejams ne vien plašs grāmatu klāsts, bet arī dažāda mēroga izstādes, izglītojoši un vietējo kultūrvēsturi izzinoši pasākumi, datorapmācība, radošās darbnīcas un citas aktivitātes.