Jaunumi

attēls

Plānota jauna pašvaldības ceļa izbūve Valmieras pagastā

2016-03-09

Burtnieku novada pašvaldībai, līdztekus citām Latvijas pašvaldībām, aktuālajā ES fondu plānošanas periodā ir pieejams finansējums Lauku attīstības plāna pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Šī pasākuma ietvaros tiek atbalstīta esošo pašvaldībai piekritīgo grantēto ceļu pārbūve, kā arī jaunu pašvaldības ceļu izbūve.

Atsaucoties uz augstāk minēto, patlaban pašvaldībā noris aktīvs darbs pie jauna ceļa Valmieras pagastā izbūves plānošanas, ar mērķi savienot esošo savrupmāju un uzņēmējdarbības teritoriju Pilātu ciemā jeb Pilātu ceļa savienošanu ar Jāņa Ziemeļnieka ielu Valmieras pilsētā. Plānotās ieceres mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstīšanos lauku teritorijā, kā arī sekmēt apdzīvotības saglabāšanos un jaunu privātmāju apbūves teritoriju attīstīšanos Valmieras pagastā. Ceļa izbūves ietvaros plānota arī visu nepieciešamo inženiertehnisko komunikāciju – ūdensvada, kanalizācijas un apgaismojuma tīklu izbūve, tādējādi ceļot šīs teritorijas pievilcību un sekmējot tās attīstības potenciālu.

Jaunizbūvējamā ceļa shematiskais attēlojums kartē pieejams šeit

Lai sekmīgi īstenotu jaunizbūvējamā ceļa izbūves projektu un piesaistītu ES finansējumu, nepieciešama ceļam piegulošo zemes īpašnieku piekrišana ieceres īstenošanai. Interesentiem, kuriem nav iespēju sazināties ar pašvaldību darba laika ietvaros, tiek organizētas atsevišķas informatīvās sanāksmes - 21. martā, 4. aprīlī un 18. aprīlī no plkst. 17:30 līdz plkst. 19:00. Informatīvo sanāksmju norises vieta -  Vanagu ielā 4, 2. stāva sēžu zālē, Valmiermuižā, Valmieras pagastā. Šo sanāksmju laikā būs iespēja detalizētāk iepazīties ar ieceri, uzdot sev interesējošus jautājumus kā arī saņemt citu informāciju.

Lai sekmīgi organizētu viedokļu apkopošanu un nepieciešamo formalitāšu sakārtošanu, ieinteresētie īpašnieki aicināti uz sanāksmi ņemt līdzi sekojošus dokumentus:

Fiziskām personām:

  • zemes grāmatas kopiju,
  • robežu plāna kopiju,
  • ja īpašnieku pārstāv pilnvarnieks, pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Juridiskām personām:

  • zemes grāmatas kopiju,
  • robežu plāna kopiju,
  • ja īpašnieku pārstāv pilnvarnieks, pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
  • juridiskās personas lēmējinstitūcijas lēmuma par piekrišanu nekustāmā īpašuma daļas, kas nepieciešama inženierbūvēm un inženierkomunikācijām, labprātīgai atsavināšanai, oriģināls vai apliecināta kopija.

Ja Jums nebūs iespēja ierasties uz augstākminētajām informatīvajām sanāksmēm, aicinām parakstītus iesniegumus ar nepieciešamajiem pielikumiem nosūtīt Burtnieku novada pašvaldībai uz pasta adresi: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, ar e-parakstu apliecinātu iesniegumu un nepieciešamos pielikumus sūtīt uz e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv vai izmantot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  

Iesniegumi

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Kristīni Auziņu, zvanot pa tālr.: 29320067 vai rakstot uz e-pastu: kristine.auzina@burtniekunovads.lv.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit