Jaunumi

attēls

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

2017-05-24

Burtnieku novada pašvaldības dome 2017. gada 17. maija domes sēdē apstiprināja pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu (pievienotais fails). Tajā ir ietverta informācija par Burtnieku novadā deklarēto iedzīvotāju struktūru, pašvaldības realizēto sociālo palīdzību, Bāriņtiesas darbības rezultātiem. Aprakstīti dati par izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, to sasniegumiem, skolniekiem nodrošināto interešu izglītību u.c. Tiek sniegts arī ieskats pērnā gada kultūras notikumos, bibliotēku darbā, veselības aprūpē, sportā, sabiedriskajā kārtībā un drošībā, vides aizsardzībā.

Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada publiskajā pārskatā ir ietverta arī informācija par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, paveikto teritorijas apsaimniekošanā, kā arī ir iespējams iepazīties ar valsts mērķdotācijas izlietojumu pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai, ceļu remontdarbiem un 2017. gadā plānotajiem darbiem. Tiek sniegts arī ieskats Būvvaldes darbā un uzrādīti dati par būvniecību 2016. gadā.

Iespējams uzzināt arī par 2016. gada pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Tāpat pašvaldība ir uzrādījusi informāciju par ieguldījumiem, aizņēmumiem un izsniegtajiem galvojumiem.

Publiskajā pārskatā var uzzināt arī par Burtnieku novada teritorijas attīstību un prioritārajiem uzdevumiem 2017. gadā. Ir aprakstīti gan veiktie pasākumi teritorijas attīstības programmas un plāna īstenošanai, gan veiktās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūlijs 2019     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit