Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Burtnieku novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir Burtnieku novada domes izveidota institūcija, ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedriskajā dzīvē. Komisijas darbību reglamentē nolikums.

Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Karlivāns
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Diāna Krastiņa
Komisijas sekretāre: Kristīne Goba
Komisijas sastāvā:
Daiga Kīna, Inese Gaumane, Elīna Krūkle, Jānis Zauers, Ināra Stepanova, Madara Timermane, Rufīna Juraša, Silvija Reņģe, Simona Šmidte, Marika Daļecka, Ginta Bergmane, Inese Karnāte.

Komisijas sēdes

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (19.04.2018.) Protokols
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (18.01.2018.) Protokols
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (13.04.2015.) Protokols
 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (18.05.2015.)  Protokols
 Izstrādāts DirectHit