Vides pieejamība

Iestāde

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Iekļūšana ar bērnu ratiņiem

Stāvlaukums

Velo novietne

Bāriņtiesa (Viestura laukums 2A, Valmieras pag.)

Pie ieejas ir izvietota informācija ar tālruņa Nr., lai izsauktu darbiniekus

Var iekļūt

Ir

Nav

Burtnieku novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs

Ir pielāgots. Pieejams pacēlājs, pielāgotas labierīcības, dušas, gulta viesnīcā

Var iekļūt

Ir

Ir

Bibliotēkas

Burtnieku pagasta

Ir uzbrauktuve

Var iekļūt

Ir

Ir

Ēveles pagasta

Var iekļūt

Var iekļūt

Ir

Nav

Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Ir uzbrauktuve

Var iekļūt

Ir Ir

Rencēnu pagasta 2. bibliotēka

Ir uzbrauktuve

Var iekļūt

Ir

Ir

Valmieras pagasta

Ir uzbrauktuve

Var iekļūt

Ir

Nav

Vecates pagasta

Ir uzbrauktuve

Var iekļūt

Ir stāvlaukums (ar norādi invalīdiem)

Nav

Kultūras nami

Burtnieku pagasta

Ir uzbrauktuve, pielāgotas labierīcības

Var iekļūt

Ir

Ir

Ēveles Tautas nams

Ir uzbrauktuve, pielāgotas labierīcības

Var iekļūt

Ir

Nav

Matīšu pagasta

Ir uzbrauktuve

Var iekļūt

Ir

Ir

Rencēnu pagasta

Var iekļūt - ietve atrodas vienā līmenī ar kultūras nama ieeju. Pieejamas pielāgotas labierīcības

Var iekļūt

Ir

Ir

Vecates pagasta

Var iekļūt

Var iekļūt

Ir

Ir

Pagastu pārvaldes

Ēveles pagasta

Var iekļūt

Var iekļūt

Ir

Ir

Rencēnu pagasta

Var iekļūt pa uzbrauktuvi ēkas pirmajā stāvā

Var iekļūt ēkas pirmajā stāvā

Ir

Ir

Vecates pagasta

Var iekļūt ēkas pirmajā stāvā

Var iekļūt ēkas pirmajā stāvā

Ir

Ir