Kontakti un informācija par apmeklētāju pieņemšanu

Vārds, uzvārds

Amats

Kontakti

Pieņemšanas laiks un vieta

Ainārs Judeiks Sociālā dienesta vadītājs

Tālr. 29452929

E-pasts: ainars.judeiks@burtniekunovads.lv

Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Sanda Kakse Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Tālr. 25726031

E-pasts: sanda.kakse@burtniekunovads.lv

Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Jānis Zauers

Valmieras pagasta sociālais darbinieks

Tālr. 64207077, 26442991

E-pasts: janis.zauers@burtniekunovads.lv

Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00.

Otrdienās 8.30-12.00.

Ceturtdienās 8.30-12.00.

Solveiga Troiņikova Sociālā darbiniece

Tālr. 64207077, 26442991 (Valmieras pag.);

E-pasts: solveiga.troinikova@burtniekunovads.lv

Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00.

Otrdienās 8.30-12.00.

   

Tālr. 26442991 (Ēveles pag.);

E-pasts: solveiga.troinikova@burtniekunovads.lv

"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pagasts,
Burtnieku novads, LV-4712

Ceturtdienās 8.30-12.00 un 13.00-15.00.

Rudīte Ādamsone Matīšu pagasta sociālā darbiniece

Tālr. 26101602

E-pasts: rudite.adamsone@burtniekunovads.lv

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV-4210

Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00.
Otrdienās 8.30-12.00.
Ceturtdienās 13.00-17.00.

Līga Krūmiņa Rencēnu pagasta sociālā darbiniece

Tālr. 25737711

E-pasts: liga.krumina@burtniekunovads.lv

Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232

Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00.

Trešdienās 8.30-12.00.

Ceturtdienās no 13.00-17.00.

Agita Sniedze Burtnieku pagasta sociālā darbiniece

Tālr. 25772258

E-pasts: agita.sniedze@burtniekunovads.lv

J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Otrdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00.
Trešdienās 8.30-12.00.
Ceturtdienās 13.00-17.00.

Vija Ozola Vecates pagasta sociālā darbiniece

Tālr. 20204007

E-pasts: vija.ozola@burtniekunovads.lv

“Kultūras centrs”, Vecate, Vecates pag., Burtnieku novads, LV-4211

Ceturtdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00.

Irēna Šmite Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Tālr. 26673388

E-pasts: irena.smite@burtniekunovads.lv

Draudzības iela 12A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Pirmdienās no 8.30-18.00.

"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pagasts,
Burtnieku novads, LV-4712

Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no 8.30-17.00.

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV-4210

Trešdienās no 8.30-17.00.

J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Ceturtdienās no 8.30-17.00.

Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232

Piektdienās no 8.30-16.00.

Anna Kalniņa Psihologs

Tālr. 29225729

E-pasts: anna.kalnina@burtniekunovads.lv

Psihologs pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot ar sociālajiem darbiniekiem.

Pirmdienās
Burtnieku pagasts, Burtnieki,
Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, Jaunatnes ielā 15.

Otrdienās
Vecates pagasts, Vecates pagasta pārvalde, „Kultūras centrs”.

Ceturtdienās
Matīšu pagasts, Matīšu pagasta pārvalde, Skolas iela 11.

Inga Šulce Psihologs

Tālr. 29322799

E-pasts: inga.sulce@burtniekunovads.lv

Psihologs pieņem pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot ar sociālajiem darbiniekiem.

Pirmdienās
Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles skola".

Otrdienās
Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Draudzības iela 12A.

Ceturtdienās
Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 13.

 Izstrādāts DirectHit