Finansējuma piešķiršana biedrībām un nodibinājumiem


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Uz pašvaldības finansējumu un atbalstu var pretendēt, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā, kuru aktivitāšu īstenošana pamatā notiek Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pieteikumus finansējuma saņēmēji pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam iesniedz līdz kārtējā gada 30. novembrim.

Burtnieku novada pašvaldības noteikumi Nr. 5/2015 “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Pieteikums (pievienotais fails)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI