Braukšanas maksas atvieglojumi

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Braukšanas maksas atvieglojumu piešķir maršrutu tīkla reģionālos starppilsētu un reģionālos vietējās nozīmes maršrutos. Paredzēta braukšanas maksas kompensācija skolēniem, kuri no mājām uz izglītības iestādi dodas, izmantojot sabiedrisko transportu.


NORMATĪVAIS AKTS, KAS REGULĒ PAKALPOJUMA SNIEGŠANU

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumu Nr. 11/2009 "Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos"


PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (biļetēm) (pievienotais fails)

Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (degvielas čeki) (pievienotais fails)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta administrācija,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI