Licencētā zveja Burtnieka ezerā


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Ikviens, kuram ir vēlme iemēģināt roku zvejas tīklu likšanā Burtnieka ezerā, var nodarboties ar licencēto rūpniecisko zveju. Zvejošana notiek atbilstoši Burtnieku novada saistošo noteikumu „Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā” prasībām. Pašvaldība aicina pirms zvejošanas šos noteikumus izlasīt, lai zvejošanas prieku neaizēnotu lieki pārpratumi.

Zvejošana notiek atbilstoši Burtnieku novada saistošo noteikumu Nr. 6/2015 „Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā” prasībām.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Zvejas licence


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANA VIETA

Pašvaldība nodrošina licenču realizāciju un zvejnieku reģistrāciju Burtnieku pagasta administrācijā, Jāņa Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku pagastā, Burtnieku nov., LV-4206. Kontakti informācijai: tālr. 64226332, 22017227, e-pasts: ints.klavins@burtniekunovads.lv