Burtnieku novada simbolika

                                                      
Ģerbonis

Malu attiecība: 5:6
Zilā laukā pazemināta viļņota sudraba sija trīsdalījumā, pāri sēdošs zelta burtnieks ar kokli klēpī.
(Mākslinieki Ilze Lībiete, Juris Ivanovs)
Sudraba – PANTONE 877C; zelta – PANTONE 131C, zilā – PANTONE 286C;
melnā – PANTONE black

Logo

Stilizēta Burtnieku novada kontūra, kas apvienojumā ar trijstūrveida elementu veido zivs formas motīvu.
(Māksliniece Kristīne Valtiņa)
Zaļā – PANTONE 368C; zilā – PANTONE 299C; melnā – PANTONE black

Karogs

Malu attiecība 1:2
Karoga plaknes dalījums – piecās vienāda platuma horizontālās joslās, 1/4 daļas aizņem sudraba sija trīsdalījumā, 3/4 daļas – zils.
Uz karoga plaknes centrā izvietots zelta burtnieks ar kokli klēpī.  
Sudraba – PANTONE 877C; zelta – PANTONE 131C; zilā – PANTONE 286C; melnā – PANTONE black


Fiziskas  vai  juridiskas  personas,  kas  vēlas  lietot Burtnieku novada  ģerboni vai Burtnieku novada logo komerciāliem nolūkiem, pirms attiecīgā elementa lietošanas jāsaņem pašvaldības atļauja, ko izsniedz Simbolikas komisija. Vairāk šeit

Saistošie noteikumi Nr.2/2015 "Par Burtnieku novada simboliku" nosaka Burtnieku novada pašvaldības simboliku un tās lietošanas, izgatavošanas un saskaņošanas kārtību un kontroli.