Jaunumi

Kā tiek veikta transporta biļešu kompensāciju izmaksa skolēniem?

2009-11-12

Arvien vairāk iedzīvotāju izsaka neizpratni par to, kā turpmāk pašvaldība kompensēs skolēniem izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu līdz skolai un atpakaļ mājup. Tāpēc Burtnieku novada pašvaldības konsultante skolu saimnieciskos jautājumos Inese Gaumane paskaidroja situāciju un kārtību, kādā veicama biļešu atmaksa.

Līdz teritoriālās reformas veikšanai katrā pagastā bija ieviesta sava kārtība, kādā skolēniem tika veiktas braukšanas izmaksu kompensācija. Vien tikai Valmieras pagasta padome bija izstrādājusi savai teritorijai īpašus saistošos noteikumus, kas to regulēja. Pārējie pagasti darbojās bez tiem, ņemot vērā tikai Ministra kabineta noteikumos rakstīto. Pašreiz braukšanas maksu atvieglojumu piešķiršanas kārtību regulē MK Nr. 872 (iepriekš to veica MK noteikumi Nr. 370, taču tie zaudēja spēku ar 2008. gada 1. janvāri).

Izveidojot kopēju Burtnieku novadu, tika pieņemts lēmums par vienotu saistošo noteikumu izstrādi, kas turpmāk regulēs braukšanas izmaksu kompensēšanas kārtību. To izstrādi vadīja Inese Gaumane: "Objektīvi izvērtējot Burtnieku novada pašvaldībā esošo izglītības iestāžu tīklu, kā arī ņemot vērā pašvaldības un sabiedrisko transporta pakalpojumu pieejamību skolēnu nokļūšanai uz novada un ārpus novada esošām izglītības iestādēm, novada pašvaldības darbinieki ir izstrādājuši un domes deputāti  pieņēmuši saistošos noteikumus Nr.11/2009. "Par braukšanas maksas atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos"."

Jaunajā dokumentā noteikts, ka pēc teritoriālās pārvaldes vadītāja izvērtējuma, kompensāciju par biļetēm var saņemt arī izglītojamie, kuri mācās  Valmieras pilsētas vidējās, arodizglītības un profesionālās izglītības iestādēs. Lai jaunpieņemtie  saistošie noteikumi iegūtu savu tiesiskumu, tie ir nosūtīti atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Ministrija darbinieki izvērtēs saistošos noteikumus un dos atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pašvaldība publicēs saistošos noteikumus vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, izliks redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagasta teritoriālās pārvaldēs. Noteikumi stāsies spēkā nākoša dienā pēc to publicēšanas.

Kamēr domes  pieņemtie saistošie noteikumi nav ieguvuši juridisku spēku, tad pašvaldībā ir jāstrādā pēc MK noteikumiem Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla  pamatmaršrutos.” Tajos iekļautie 9. un 10.punkti ierobežo kompensācijas izmaksas kārtību izglītojamiem, kuri saņem izglītības pakalpojumu ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas.

Par precīzu izmaksu kārtību informāciju var sniegt katra pagasta pārvalde, kura saņem iesniegumus par biļešu kompensēšanu. Ja atsevišķos gadījumos tiek saņemts kompensācijas atteikums, iedzīvotājam ir tiesības prasīt no pašvaldības amatpersonas rakstisku paskaidrojumu, kas tai jāsniedz likumā paredzētajā kārtībā.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit