Jaunumi

attēls

Burtnieku Jauniešu domes pirmā tikšanās pašvaldībā

2011-01-21

Šodien jaunizveidotās Burtnieku novada Jauniešu domes pārstāvji tikās ar pašvaldības vadību un darbiniekiem. Uz sarunu bija ieradušies Jauniešu domes priekšsēdētājs Rimants Šakars, pārstāve Diāna Korņējeva un Bērnu un jauniešu dienas centra „Griez

Šodien jaunizveidotās Burtnieku novada Jauniešu domes pārstāvji tikās ar pašvaldības vadību un darbiniekiem. Uz sarunu bija ieradušies Jauniešu domes priekšsēdētājs Rimants Šakars, pārstāve Diāna Korņējeva un Bērnu un jauniešu dienas centra „Grieze” pedagoģe Laimdota Virskūna, savukārt pašvaldību pārstāvēja izpilddirektors Māris Ērglis, izglītības darba koordinatore Inese Gaumane un kultūras darba koordinatore Līga Stebere. Tikšanās mērķis bija savstarpēji iepazīties, pārrunāt Jauniešu domes darbības modeli, funkcijas, pienākumus, kā arī 2011. gadā plānotās aktivitātes novada teritorijā.

Jaunieši šajā gadā plāno aktīvi piedalīties novada pagastu sporta spēļu organizēšanā un veiksmīgas norises nodrošināšanā. Tāpat jauniešiem padomā Burtnieku novada talantu konkursa un vasaras nometnes Matīšos organizēšana. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko jaunieši tikšanās reizē vēlējās apspriest bija pašvaldības iespējas finansiāli atbalstīt šīs jauniešu iniciatīvas.

Pašvaldības pārstāvji pauda atbalstu tam, ka novada jaunā paaudze ir sarosījusies un meklē iespējas īstenot savas idejas, kā aktivizēt iedzīvotāju aktivitāti pagastos. Tāpat visi bija vienisprātis, ka finansējums šīm jauniešu ierosmēm atradīsies.





ZIŅU ARHĪVS



2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009