Jaunumi

Akcīzes degvielas izmantošanas noteikumi

2011-01-13

Kā informē Burtnieku novada pašvaldības lauku konsultante Inese Ozola, sakarā ar iespējamo akcīzes degvielas izmantošanu sniega tīrīšanai, saņemti norādījumi atkārtoti informēt lauksaimniekus par akcīzes degvielas izmantošanas noteikumiem. Ministru kabineta noteikumi Nr. 444 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes”.
Likums „Par akcīzes nodokli” 18. pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, ja ir ievēroti šīs daļas 1., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi, kā arī izpildīts vismaz viens no šīs daļas 2.punktā minētajiem nosacījumiem:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

2) lauksaimniecības produkcijas ražotājs attiecīgi apstrādā:

a) lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros un patstāvīgām pļavām, ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem, ja ir nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais minimālais liellopu blīvums uz vienu atbalstam deklarēto hektāru,

b) meža vai purva zemi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā;

3) vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) (turpmāk — saimnieciskais gads) rēķina 100 litru šīs daļas ievaddaļā minētās degvielas par katru šīs daļas 2.punktā minēto lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes;

4) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta attiecīgajā saimnieciskajā gadā no komersanta, kuram ir:

a) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem,

b) šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, —no attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes;

5) komersants, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1. vai 4.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, noformētajos attaisnojuma dokumentos darījumiem vai darbībām ar degvielu (degvielas attaisnojuma dokumentos) un komersants, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, kases aparāta čekos atsevišķi norāda summu samaksai. Summu samaksai aprēķina no darījuma novērtējuma naudā kopā ar nodokļiem, atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu;

6) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķinu veidiem:

a) naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins),

b) lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmantojis maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) izdarītas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūnijs 2019     
1 2
3456 7 89
1011 121314 15 16
1718 1920 21 22 23
2425 262728 29 30

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit