Jaunumi

Apstiprināti siltumenerģijas tarifi Burtnieku pagastā un Lizdēnos

2010-12-21

Burtnieku novada pašvaldības domes decembra sēdē apstiprināts siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs, kas dalīts mainīgajā un pastāvīgajā daļā. Tarifs stāsies spēkā ar nākamā gada 20. janvāri. Kā informē SIA „Renete” valdes priekšsēdētājs Māris Heinols, Burtnieku Ausekļa vidusskolas katlu mājai, Burtnieku pagasta centra katlu mājai un Lizdēnu ciema katlu mājai siltumenerģijas tarifa pastāvīgā daļa būs Ls 0,06 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības.

Savukārt mainīgo daļu par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības (bez PVN) veido trīs sadaļas. Pirmkārt, personāla pārskata mēneša izmaksas (apkures krāšņu kurinātāju atalgojums, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksa), ko aprēķina pēc formulas - 1 darba stundas izmaksa reizināta ar nostrādāto stundu skaitu mēnesī un dalīta ar kopējo apkurināmo kvadratūru. Otrkārt, cietā kurināmā pārskata mēneša izmaksas pēc formulas – cietā kurināmā iegādes cena reizināta ar pārskata mēnesī izlietoto dalīta ar kopējo apkurināmo kvadratūru. Treškārt, mēnesī patērētās elektroenerģijas izmaksas pēc formulas – elektroenerģijas tarifs reizināts ar pārskata mēnesī patērēto dalīts ar kopējo apkurināmo kvadratūru.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009