Jaunumi

attēls

Pašvaldība projekta ietvaros piesaistīs projektu vadītāju

2010-12-08

2010. gada 26. novembrī Burtnieku novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5. p

2010. gada 26. novembrī Burtnieku novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5. prioritātes ,”Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3. pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projekta „Projektu vadītāja piesaiste Burtnieku novada pašvaldībā”.


Pēcāk Burtnieku novada pašvaldība izsludināja konkursu uz projekta vadītāja amata vietu, kur darbinieka pienākumos ietilps plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības attīstības jomā pašvaldībā, atbilstoši tiesību aktu prasībām, izstrādāt novada izglītības koncepciju un izglītības attīstības politiku ilgtermiņā, kā arī vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas tīkla projekta izstrāde un vadīšana. Pašlaik konkurss ir noslēdzies un notiek sešu pretendentu izvērtēšana.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 18499,92. Speciālists darbu pašvaldībā uzsāks 2011.gadā. Projekta finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas sociālais fonds (ESF).

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009