Jaunumi

Par krīzes pabalsta piešķiršanu saistībā ar Covid-19 izplatību

2020-05-26

Burtnieku novada pašvaldība sniedz atbalstu krīzes situācijā nonākušām Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām). Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Krīzes pabalsts tiek piešķirts 120,00 euro apmērā katram ģimenes loceklim mēnesī, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

  • ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu u.c.);
  • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam, u.c.);
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI, LAI PIETEIKTOS PABALSTAM

Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Burtnieku novada pašvaldības sociālajā dienestā iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus, ko pieprasītājs var iesniegt dienestam attālināti:

  • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • iesniegtu caur portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";
  • iesniegumu sūtot pa pastu;
  • ievietojot to aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas izvietotas pie Burtnieku novada pašvaldības pagastu dienestu telpām.
  • vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama dokumentu nodošana iepriekšminētajos veidos.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA


PAKALPOJUMA APSTRĀDES UN SAŅEMŠANAS LAIKS

Dienests lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt krīzes pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību. Piešķirtais krīzes pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā.


DOKUMENTI

 Saistošie noteikumi Nr.12/2020 "Par krīzes pabalstu piešķiršanu Burtnieku novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" (pievienotais fails, PDF )

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit