Jaunumi

Aicina darbā Matīšu pagasta pārvaldes saimnieku/-ci un palīgstrādnieku/-ci

2020-05-25

Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā

Matīšu pagasta pārvaldes saimnieku (-ci)

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vai augstāka), vēlams kādā no šīm specialitātēm:  galdnieka, apdares darbu, kokapstrādes, celtniecības, ceļu būves, automehāniķa;
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (kategorija B, C un TR1);
 • pieredze līdzīgu darba pienākumu veikšanā vai darba pieredze atbilstoša profesionālajai kvalifikācijai tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja racionāli un ekonomiski īstenot pagasta teritorijas un īpašumu apsaimniekošanu;
 • augsta atbildības sajūta darba pienākumu izpildē, uzticētā inventāra un tehnikas izmantošanā;
 • labas prasmes strādāt ar “Microsoft Office” programmām;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas latviešu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • Pagasta pārvaldes saimniecisko darbu plānošana un to izpilde;
 • pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana (ēku siltumapgādes ierīču uzraudzība, sīku remontu veikšana pašvaldības ēkās, ugunsdzēsības hidrantu uzturēšana kārtībā,  teritoriju appļaušana u.c.);
 • aktīva līdzdalība nepieciešamo infrastruktūras uzlabojumu apzināšanā;
 • organizēt autoceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšanu (ceļu apsekošanas žurnālu aizpildīšana, ceļu noslodzes žurnālu aizpildīšana, organizēt ceļu attīrīšanu no sniega);
 • organizēt sabiedrisko darbu dažādās nodarbinātības programmās un koordinēt talku norisi.

  Atalgojums 855,- EUR mēnesī (bruto)

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2020.gada 5.jūnijam pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219 vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 29457698.


Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā

Matīšu pagasta pārvaldes ugunsdzēsēju automašīnas autovadītāju, palīgstrādnieku (-ci)

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • Pamata vai vidējā izglītība (vai augstāka);
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (kategorija B, C un TR1);
 • pieredze līdzīgu darba pienākumu veikšanā vai darba pieredze atbilstoša profesionālajai kvalifikācijai tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta darba pienākumu izpildē, uzticētā inventāra un tehnikas izmantošanā;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas latviešu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • Pagasta teritorijas labiekārtošana;
 • vasaras periodā teritoriju appļaušana, ziemas periodā laukumu attīrīšana no sniega;
 • kritušo koku sazāģēšana, aizvešana, malkas zāģēšana un skaldīšana;
 • tehnikas remonts, uzturēšana darba kārtībā;
 • sadzīves atkritumu savākšana no pagasta teritorijām;
 • apkures sistēmas darbības nodrošināšana Matīšu Tautas namā (apkures katla tīrīšana katru nedēļu, sekot līdzi granulu patēriņam) katlu māju uzturēt tīru;
 • izbraukt uz ugunsgrēku izsaukumiem.

Atalgojums 475,- EUR mēnesī (bruto)

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2020.gada 5.jūnijam pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219 vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 29457698.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 
ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit