Jaunumi

attēls

Informācija vecākiem, kuru bērni apmeklē Ēveles pamatskolas pirmsskolas grupu

2020-03-26

Lai nodrošinātu bērniem, kuri apmeklē Ēveles pamatskolas pirmsskolas grupu vai atrodas uz to rindā, vietu Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pēc Ēveles pamatskolas slēgšanas, Burtnieku novada pašvaldības dome 18. martā lēma grozīt saistošos noteikumus Nr.4/2019 “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”. Noteikumi tika papildināti ar punktu, ka Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija bērnam piešķir ārpus kārtas statusu, ja bērns ir apmeklējis vai bijis reģistrēts uz Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādi, kura likvidēta.

Papildinājums nozīmē to, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un bērns ir apmeklējis Ēveles pamatskolu vai bijis reģistrēts uz to, tad, piešķirot vietas pirmsskolas iestādēs, šiem bērniem būs ārpus kārtas statuss.

Saistošo noteikumu grozījumi ir nosūtīti apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un stāsties spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”. Sekojiet līdzi informācijai!

Grozījumu PROJEKTS pievienotais fails, PDF. 

Pašreiz bērnam piešķir ārpus kārtas statusu, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un bērna brālis vai māsa ir konkrētās iestādes izglītojamais, kā arī gadījumos, ja bērni ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē).

Spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.4/2019 “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” pievienotais fails, PDF. 

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009