Jaunumi

attēls

Ēveles pagastā dzīvojošiem skolēniem nodrošinās brīvpusdienas Strenču vidusskolā

2020-03-26

Burtnieku novada pašvaldības dome 18. marta domes sēdē nolēma veikt izmaiņas bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanas kārtībā. Izmaiņas ir aktuālas tiem vecākiem, kuru bērni pamatizglītību iegūst Ēveles pamatskolā, kura ar 2020.gada 1.septembri tiek slēgta.

Ar 2020./2021. mācību gada sākumu Burtnieku novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas ēdināšanu Ēveles pagastā deklarētiem izglītojamiem, kuri pamata izglītību apgūst Strenču vidusskolā un kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā, ar nosacījumu, ka izglītojamā un viena no vecākiem (aizbildņiem) deklarētā dzīvesvieta pēdējos vienpadsmit mēnešus nepārtraukti ir Ēveles pagastā. Brīvpusdienas nodrošinātas 1.-9. klases skolēniem.

Līdz šim pašvaldības apmaksāta skolēnu ēdināšana, kuri mācās ārpus novada esošās mācību iestādēs, tika nodrošināta Valmieras pagastā un Vecates pagastā dzīvojošiem bērniem, jo šajos pagastos nav savas izglītības iestādes. Izmaiņas veiktas, lai arī Ēveles pagastā dzīvojošajiem skolēniem būtu līdzvērtīgas atbalsts. Nemainīgi brīvpusdienas ir nodrošinātas pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāžu izglītojamiem, kuriem tā netiek nodrošināta valsts mērķdotācijas veidā.

Ar noteikumiem iespējams iepazīties pievienotajā failā, PDF.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009