Jaunumi

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam „Ezergaiļi”, Matīšu pagastā

2020-03-24

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109. un 111.punktu, informējam, ka 2020.gada 18.martā Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.116 “Par Burtnieku novada Matīšu pagasta nekustamā īpašuma “Ezergaiļi” detālplānojuma redakcijas 1.0 nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar detālplānojumu variepazīties un atsauksmes iesniegtBurtnieku novada pašvaldības Matīšu pagasta pārvaldē, Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, vai info@burtniekunovads.lv, vai www.geolatvija.lv no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 30.aprīlim. Kontaktpersona: Būvvaldes vadītāja Rasma Liepiņa, tālr. 26436040, e-pasts: rasma.liepina@burtniekunovads.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 24.aprīlī plkst. 11.00 Burtnieku novada pašvaldības Matīšu pagasta pārvaldē,Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads.

Līdz 14.aprīlim izsludinātā ārkārtas situācijas COVID-19 vīrusa dēļ aicinām sazināties, zvanot vai nosūtot iesniegumus/jautājumus elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie Burtnieku novada pagastu pārvalžu ēkām, bet pirms ierašanās Matīšu pagasta pārvaldē noteikti piesakieties iepriekš pa tālr. 29457698, vai e-pastu: skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv!

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009