Jaunumi

attēls

Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs mācās attālināti

Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes šonedēļ uzsākušas izmēģinājumu – mācīšanu un mācīšanos attālināti. Lai nodrošinātu mācību procesu attālināti, vispirms tika apzināti skolēniem pieejamie datori, viedtālruņi un pieslēgums internetam. Lielākajai daļai skolēnu tehniskais nodrošinājums ir pietiekams, lai būtu iespējams mācīties attālināti. Burtnieku novada pašvaldība aicināja izglītības iestādes dalīties savā pieredzē un pastāstīt, kā notiek attālinātā mācību procesa nodrošināšana.

Pavasara brīvlaika nedēļu pedagogi pavadīja, lai sagatavotu mācību plānu, materiālus un nodrošinātu saziņas iespējas ar skolēniem, jo attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes stundu tiešsaistes pārraidi, liekot skolēniem un skolotājiem ilgstoši vienlaikus pavadīt laiku pie datora. Galvenokārt izglītības iestādes izmanto skolvadības sistēmu “E-KLASE” (turpmāk - E-klase), lai nodrošinātu saziņu ar skolēniem, viņu vecākiem, kā arī nosūtītu mācību materiālus un saņemtu atgriezenisko saiti.

Burtnieku Ausekļa pamatskolā mācību process notiek pēc ierastā stundu saraksta. Skolotāji mācību darbu plāno ilgākam laika posmam, domājot par skolēnu noslodzi. Saziņai ar visām iesaistītajām pusēm tiek izmantota E-klase. Tiek lietotas mācību platformas: uzdevumi.lv, soma.lv, socrative.com. “Šobrīd mācību procesā skolēni ir ļoti ieinteresēti. Liela atsaucība no vecāku puses. Svarīgākais ieteikums ir pastāvīga komunikācija, jo jebkura situācija ir atrisināma. Lai mums veicas!” stāsta direktore Ināra Stepanova.

Rencēnu pamatskolā 23. marta rīts - neliels satraukums gan skolotājiem (liela daļa tomēr skolā), gan skolēniem (mājās), gan droši vien arī vecākiem (darbā vai mājās). "Izvērtējot pirmās divas mācību dienas, varam secināt, ka skolēni ar azartu un prieku pilda darbus, labprāt komunicē ar priekšmetu skolotājiem. Aktīvi līdzdarbojas arī vecāki, piem., sūta fotogrāfijas, kurās var redzēt bērnu mācību procesā. Šāds mācību modelis jau ir viens no veidiem jaunajai Latvijas izglītības sistēmai, kad rudenī tā pa īstam ienāks mūsu skolās," stāsta Zane Lapere, Rencēnu pamatskolas direktores vietniece mācību jomā.

Klašu audzinātāji ir saņēmuši ziņas praktiski no visiem vecākiem. E-klase un mobilais telefons-galvenie saziņai. Ja nu tomēr kādam nav pietiekami kvalitatīvs interneta nodrošinājums, tad skolotāji sagatavo uzdevumus un tos var saņemt skolā. “Vēlētos, lai ieinteresētība, varētu pat teikt, azarts mācību procesā, nezustu visu šo laiku, kamēr "mazais, niknais vīruss" mūs turēs attālināti. Smaidi - viss ir pārejošs," uzmundrina Rencēnu pamatskolas pedagogi. Ar attālinātā mācību procesa kārtību Rencēnu pamatskolā iespējams iepazīties pievienotajā failā.

Matīšu pamatskolas skolēni patstāvīgi plāno mācīšanos! Tas visiem ir kaut kas JAUNS! Šodien, 26. martā, tika nosūtīts atgādinājums visiem bērniem, ka jāievēro DIENAS REŽĪMS. "Iedrošinām bērnus, sakām, ka jācenšas atbildēt uz saņemto e-pastu vai īsziņu. Skolotājs gaida, tad skolēnam vai vecākam zvanām, bet atbilde ir: “Es izlasīju!” vai “Es sapratu!”," Matīšu pamatskolas direktore Veneranda Logina aicina vecākus pārrunāt ar bērniem, ka saziņa ir nozīmīga un skolotāji gaida atbildes. 

Saņemam no bērniem ļoti interesantus darbus, atbildes, kā arī jautājumus. Patīkami redzēt (atsūtītajās foto vai aprakstos) ka bērni, arī kopā ar vecākiem sporto vai kaut ko praktiski gatavo, ir radoši, meklē informāciju.

Saziņa, konsultācijas notiek telefoniski, daudz izmantojam WhatsApp u.c. Bērni pat skolotājiem sūta uzslavas par mājas darba veidu, pilda uzdevumus jau uz priekšu. Šodien skolēns atsūtīja matemātikā mājas darbu pats pirmais, bet ikdienā ir bijis, ka to aizmirst veikt vai burtnīca palikusi mājās. Prieks par skolnieci, kura izrādījusi interesi un atsākusi mācīties, apgūt nokavēto, jo bija devusies ziemas brīvdienās pie mammas uz ārzemēm, tur palikusi, bet tagad ir čakli sūta paveikto. "Ceru, ka ar katru dienu skolēniem mācīšanās patstāvīgi prasmes pieaugs, kā arī pedagogi atradīs vislabāko veidu kā mācīt attālināti," stāsta Matīšu pamatskolas direktore Veneranda Logina. Matīšu pamatskola sagatavojusi arī informatīvu materiālu skolēniem un vecākiem par attālināto mācību procesu, skat. pievienoto failu.

Savukārt Ēveles pamatskolas skolēni arī mācās savu iespēju robežās, un tāpat kā visā Latvijā, izmanto E-klasi, uzdevumi.lv, soma.lv kā arī mācību grāmatas, darba burtnīcas, youtube video un savu radošo pieeju procesam. 

Lai gan ārkārtējās situācijas laikā novada pirmsskolas nodrošina dežūrgrupu darbību, vismaz 85% no vecākiem ir raduši iespēju bērniem palikt mājās. Neskatoties uz to, darbs pirmsskolās nav apstājies, audzinātājas un viņu palīgi gatavo metodiskos materiālus, kā arī brīvprātīgi nodrošina iespēju vecākiem bērnus mācīt attālināti mājās, īpaši pievēršot uzmanību piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai, kā arī bērniem, kuriem nepieciešams apmeklēt logopēdu. Tiek gatavoti materiāli un video ieteikumi artikulācijas aparāta vingrināšanai. Vecāki iespēju novērtē un aktīvi sniedz arī atgriezenisko saiti par to, kā bērnam veicies, pildot sagatavotos uzdevumus. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” vecāki informāciju saņem ne tikai ar WhatsApp grupas starpniecību, bet arī caur Eliis tiešsaistes sistēmu, ko iestāde izmanto mācību darba organizēšanai. Eliis sistēmā šobrīd tiek veikta mācību darba plānošana un pievienoti ieteikumi vecākiem. “Pateicoties šai situācijai, arvien vairāk vecāku izrāda interesi un izmanto iespēju reģistrēties Eliis sistēmā, lai saņemtu informāciju un iesaistītos mācību procesā, laikā, kad bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Eliis sistēma šobrīd ir izstrādājusi pielāgotu nedēļas plānu, lai pedagogiem būtu ērtāk nodot informāciju vecākiem. Pamatā šis plāns ir domāts 5-6 gadīgo apmācāmo vecākiem, taču iestāde to ir izvēlējies pievienot visām grupām,” stāsta pirmsskolas vadītāja Ruta Berga. Arī mūzikas skolotāja plāno attālināto mācību procesu. Vecākiem tiek nosūtīti video ieraksti ar skolotājas iedziedātām dziesmām, kā arī pievienotas iespēlētas melodijas un dziesmas vārdi, lai brīvos brīžos bērni varētu turpināt mācību procesu arī kultūras jomā.

“Vecākiem šī ir iespēja izzināt savas atvases ikdienas gaitas, piedalīties to pilnveidošanā, iesaistīties grupas aktivitātēs un komunicējot ar pedagogiem, novērtēt to profesionālo ieguldījumu. “Namiņa” uzdevums ir palīdzēt bērniem izaugt par labiem cilvēkiem, kuri prot meklēt un atrast katrs savu ceļu, lai pieaugot spētu īstenot savus talantus un sapņus. Lai mums visiem laba veselība, pacietība un izturība. Ceram, ka pavisam drīz atkal varēsim tikties ar audzēkņiem klātienē!” turpina Ruta Berga.

Rencēnu pamatskolas pirmsskolā darbojas dežūrgrupa, tajā ir bērni, kuru vecākiem tiešām nav cita iespēja nodrošināt bērna pieskatīšanu un drošību. Laiks iestādē tiek izmantots lietderīgi un arī pirmsskolas vecākiem drīzumā būs pieslēgums E-klasei, lai audzinātājas kvalitatīvāk varētu sadarboties ar vecākiem attālināti. Šobrīd saziņa notiek ar WhatsApp grupas starpniecību.

Šajā saspringtajā laikā arī pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš” skolotājas E-klasē nosūta ieteicamās aktivitātes, lai bērni ar vecāku atbalstu aktīvi un radoši apgūtu dzīvei nepieciešamās prasmes. Atgriezeniskajai saitei skolotājas no vecākiem saņem fotogrāfijas un video par bērnu veikumu. Daži uzdevumu piemēri: klausīties vecāku lasītu latviešu tautas pasaku un atbildēt uz jautājumiem par pasakas saturu, veidot priekšstatu bērniem par to, kā cilvēks var mainīties dzīves laikā (jauns un vecs), kopā iesēt augus u.tml. Skaties fotogalerijā, kā bērniem veicas! Atraktīvā veidā pirmsskolas sporta skolotāji ir sagatavojuši video ar vingrojumiem, ko bērni var izpildīt mājās.

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas apguvi 5-6 gadus veciem izglītojamajiem ārkārtējā situācijā, pirmskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāji sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem mācību satura apgūšanai attālināti un ieteikumus vecākiem izglītojamo brīvā laika pavadīšanai mājās. Aktuālā informācija izglītojamo vecākiem tiek nosūtīta, izmantojot tiešsaistes rīkus (Whatsapp un e-pasts). Skolotājs - logopēds  sagatavo ieteikumus un norāda tīmekļa vietnes adreses, izglītojamo artikulācijas aparāta un lasītprasmes attīstīšanai.

Burtnieku novada izglītības iestāžu pedagogi aicina vecākus aktīvi līdzdarboties, palīdzēt bērniem apgūt patstāvīgu mācīšanos, pārrunāt dienas plānojumu, kā arī sekot līdzi mācību vielas apguvei, īpaši jaunāko klašu skolēniem. Jāseko arī līdzi, lai bērni nodarbotos arī ar fiziskām aktivitātēm, kuras ir ieteicamas visiem un katru dienu, jo, kā zināms, tās palīdz būt veselam un sniedz labu garastāvokli. Nozīmīga loma ir arī iekārotai darba vietai, tehniskajam nodrošinājumam. Ja rodas problēmsituācijas, par to savlaicīgi jāinformē izglītības iestāde!

Papildināts 26.03. ar Matīšu pamatskolas pieredzi

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit