Jaunumi

attēls

Aktualitātes lauksaimniekiem

2020-03-13

Inese Gaumane, LLKC Valmieras biroja lauku attīstības konsultante Burtnieku novadā

“Novada garšas” Vidzemes pasākums notiks Ikšķilē 6.jūnijā.

Arī šogad SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” piecos “Novada garša” pasākumos vēlas pulcēt vietējos uzņēmējus, mājražotājus, pavārus, lai parādītu pasākumu apmeklētājiem, ka katrā Latvijas novadā ir brīnišķīgi un radoši uzņēmēji, šefpavāri, mūsdienīgi konditori, kuri gatavo un piedāvā izcilus, veselīgus pārtikus produktus. Parādīt, ka ne tikai labākais koncentrējas galvaspilsētā, bet ir vietas, kurās ir vērts iegriezties, apmeklējot kādu no Latvijas novadiem.

Ražotāji no Burtnieku novada savu dalību pasākumā var pieteikt elektroniski ejuz.lv/6d8h  vai e-pastā: inese.gaumane@llkc.lv

Lauku bloku precizēšana

Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim. Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana

Platību maksājumu pieteikumi

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8. aprīļa līdz 22. maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15. jūnijam. Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020. gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt esošās saistības.

Valsts atbalsts 2020. gadā

Līdz 1.jūnijam lauksaimnieki var pieteikties valsts atbalstam biškopības nozares attīstībai. Lai varētu saņemt šo atbalstu, biškopim iepriekšējā gada 1.novembrī ir jābūt vairāk nekā 29 reģistrētām bišu saimēm. Plānotā likme ir 8,50 eiro, bet tā var tikt samazināta, ja pieprasītais finansējums pārsniegs piešķirtā finansējuma apmēru.

Atbalstam dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir mainījies – šogad tas ir no 1.septembra līdz 1.oktobrim. Atbalstu var saņemt par dalību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, dalību nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un dalību aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā.

Lauksaimnieki 2020.gadā varēs saņemt arī valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā. Šim mērķim kopā ir piešķirti 16 miljoni eiro.

Šī atbalsta mērķis ir attīstīt nozarēs ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu to genotipu  un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju sniegto informāciju.

Nosaukums

Likme

Termiņi

Atbalsts cūkkopības nozarē

Par vaislas sivēnmāti pēc LDC stāvokļa uz 1.martu - 347,32 eiro

Par sivēnmāti pēc LDC stāvokļa uz 1.oktobri - 130,00 eiro

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir:

- 25.aprīlis (ņemta vērā Lauksaimniecības datu centrā (LDC) pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem uz 1.martu) - - 1. novembris (ņemta vērā Lauksaimniecības datu centrā pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem uz 1.oktobri).

Atbalsts piensaimniecības nozarē

Par piena šķirnes slaucamu govi, izslaukums no 7000 kg – 72,29 eiro

Par piena šķirnes slaucamu govi, izslaukums no 5000-6999 kg - 58,29 eiro

Pārskata iesniegšanas termiņš ir 1.maijs.

Atbalsts gaļas liellopiem

Par šķirnes saimniecībā esošu gaļas tīršķirnes zīdītājgovi – 118,72 EUR

Par gaļas tīršķirnes zīdītājgovi– 58,72 EUR

Par gaļas šķirnes krustojuma zīdītājgovi -23,72 EUR

Pārskata iesniegšanas termiņš ir 1.septembris.

Atbalstu ir piešķirts arī ciltsdarbam kazkopības nozarē, kur par piena šķirņu slaucamu kazu var saņemt 38,72 eiro. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.septembris, vērā tiek ņemta Lauksaimniecības datu centrā pieejamā informācija par reģistrētajiem lopiem 1.augustā.

Ciltsdarbam aitkopības nozarē provizoriskā likmē ir 30 eiro par vaislas aitu māti, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15.marts

Par tīršķirnes vaislas ķēvi provizoriskā likme ir 150 eiro, pieteikuma iesniegšanas termiņš 15.marts.

Jāņem vērā, ka norādītās likmes ir provizoriskas, tās var tikt mainītas, ņemot vērā atbalstam pieteikto lopu skaitu.

Plašāka informācija par atbalstu kredītprocentu dzēšanai tiks publicēta tad, kad tiks apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka šī atbalsta izmaksas kārtību. 

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtība

Ikvienai personai, kas vēlas uzsākt bioloģisko lauksaimniecības produktu ražošanu, ir jāievēro normatīvo aktu prasības un jāiekļaujas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. Bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikācija ir procesa, nevis produkta sertifikācija. Tas nozīmē, ka ražotājs apņemas nepārtraukti ievērot prasības, kas attiecas uz bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu un marķēšanu, un to pārbauda normatīvajos aktos noteikta kontroles institūcija.

Uzsākot darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, persona iesniedz  pieteikumu vienā no kontroles institūcijām par dzīvnieku, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu – līdz attiecīgā gada 1. aprīlim.

Latvijā bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas un kontroles institūcijas funkcijas veic divas iestādes: biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” (www.videskvalitate.lv) un valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (www.stc.lv)

LAD  uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā

Lauku atbalsta dienests no 2020. gada 2. marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika - no plkst.7.00 līdz plkst. 20.00.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit