Jaunumi

attēls

Izsūtīti maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli

2020-02-12

Burtnieku novada pašvaldības Finanšu nodaļa informē, ka ir sagatavojusi un izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadam!

Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta otrās daļas regulējumam, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, tā pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.

Burtnieku novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumus e-pastā, atsakoties no to turpmākas saņemšanas pa pastu papīra formā!

Sagatavojot maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, ik gadu tiek patērēts ievērojams papīra apjoms un arī nozīmīgi pašvaldības naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, ja maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem tiek izsūtīti elektroniski – uz norādīto e-pastu.

Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai:

1) iesniedzot iesniegumu Burtnieku novada pašvaldībā (veidlapa, DOC; veidlapa, ODT);

2) nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz info@burtniekunovads.lv;

3) reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā "Nekustamais īpašums", "E-pasta un SMS pieteikums”.

Plašāka informācija:
Vita Ievīte
kontakttālrunis 64250909
e-pasts: vita.ievite@burtniekunovads.lv

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009