Jaunumi

attēls

Izsludināts konkurss programmā “NVO fonds”

2020-01-28

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu iesniegumu konkursu 2020. gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmā šogad plānots atbalstīt projektus, kas ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem): NVO darbības stiprināšana; NVO interešu aizstāvības stiprināšana; atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm; NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana. Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikrolīmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020. gadam ir 1 097 000 eiro. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 6. februāris. Vairāk informācijas šeit.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009