Jaunumi

attēls

Viņu sirdis pieder Latvijai

2020-01-23

Inese Birzkope, barikāžu dalībniece, atceres pasākuma vadītāja

Foto: No kreisās Inese Birzkope, Dina Oliņa, Rasma Ozoliņa, Aivars Bērziņš, Ināra Krieva

1991. gada barikādes aizgājušas pagātnē un sagatavojušas brīvības ceļu šodienai un nākotnei. Rencēnu pamatskolas kolektīvam tā ir tradīcija – sanākt kopā atcerē, šogad “Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” (O.Vācietis) pie Latvijas karoga ar himnas dziedājumu. Muzeja vadītāja Inese Birzkope kopā ar novadpētniecības pulciņa dalībniekiem stāstījumos un dzejas lasījumos izgaismoja barikāžu vēsturi un Latvijas tēlu, izmantojot dzejnieka Egona Pičnera dzeju. Vienlaicīgi ar sirdsvārdiem Latvijai uz ekrāna attēlos parādījās aprakstītais mūsu zemes skaistums un vēsture. Noskatījāmies videofilmu “1991.-1993.gads, Barikādes Rīgā”.

Iepazinām tagadējā rencēnieša Ivara Stumpa atmiņas par barikāžu laika notikumiem Vecmīlgrāvī un pie Ministru kabineta, kur viņš sargāja Latviju trīs dienas un naktis, astoņu gadu garumā piedalījies tiesas procesos ar omoniešiem. Tās nolasīt viņš uzticēja skolas muzeja  vadītājai.

Ziedus saņēma skolotāji un skolas darbinieki, kuri piedalījās barikādēs: Rasma Ozoliņa, Dina Oliņa, Ināra Krieva, Inese Birzkope, Aivars Bērziņš, Vita Oliņa, Vilnis Krievs. Četras aizdegtās sveču liesmiņas simboliski sasildīja tos skolotājus, kuri toreiz bija barikādēs, bet tagad jau noraugās no mākoņu maliņas: Spulga Auniņa, Māra Ivanova, Venta Vektere un Jānis Saliņš.

Katram izstādē bija iespēja iepazīties ar skolas novadpētniecības muzejā savāktajiem materiāliem par barikāžu laiku un apkopojumu par 11skolotājiem un 4 darbiniekiem, kuri atradās Rīgā, sargājot Latviju, arī izlasīt 132 vārdus, kuri no Rencēnu pagasta vai tagad dzīvo pagastā, bija tur, kur pirms izšķīrās Latvijas liktenis.

Caur gadu gredzeniem 29 reizi atcerējāmies barikāžu laiku, kad neviens no šodienas skolēniem nebija vēl dzimis, bet tāpēc jau nebūsim noguruši ticēt, aizdodot sapni cits citam, jo nākotnē  daudzi no viņiem būs ” tā Latvija, tas Gaiziņš, tā Jāņuguns kalna galā, pie kuras nāks sildīties visi”.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009