Jaunumi

Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām

2020-01-22

Burtnieku novada pašvaldībā saņemts iesniegums par medību tiesību nomas piešķiršanu uz Burtnieku novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 9678 001 0112; 9678 001 0126 un 9678 001 0127. 

Citu medību tiesību nomas pretendentu iesniegumi par paziņojumā norādītajām medību platībām iesniedzami pašvaldībā līdz 4.02.2020.(ieskaitot).

Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību uz pašvaldības īpašumā esošajām medību platībām nosaka Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 16. marta noteikumi Nr. 8/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009