Jaunumi

attēls

Izsoļu sludinājumi

2019-12-30

Par nekustamā īpašuma Bukas ferma 1, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība nodod atsavināšanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Bukas ferma 1, kadastra Nr. 9678 008 0156, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9678 008 0156), adrese: “Bukas ferma 1”, Rencēnu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 1,33 ha izsoles sākumcena 5 939,86 EUR.

Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, 2020. gada 23. janvārī plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Daikas 1, Vecates pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība nodod atsavināšanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Daikas 1, kadastra Nr. 9692 004 0126, Vecates pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9692 004 0122), adrese: Daikas 1, Vecates pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 4,0 ha izsoles sākumcena 9513,81 EUR.

Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, 2020. gada 23. janvārī plkst.10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Mežvidi 56, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Burtnieku novada pašvaldība nodod atsavināšanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Mežvidi 56, kadastra Nr. 9648 016 0126, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 016 0126), adrese: Mežvidi 56, Burtnieku pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,0625 ha, izsoles sākumcena 1880,96 EUR.

Izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, 2020. gada 23. janvārī plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16. janvārim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija: izsoles nolikums (pievienotais fails, PDF) un pielikumi (pievienotais fails, DOC)

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009