Jaunumi

attēls

Skolēni par apzinīgu mācību darbu saņems naudas balvas

2019-12-18

Kā ik gadu, Burtnieku novada pašvaldība vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par izciliem sasniegumiem mācībās pasniedz naudas balvas. Sasniegumi tiek izvērtēti divas reizes mācību gadā. 2019./2020.m.g. I semestrī par apzinīgu mācību darbu naudas balvas piešķirtas vairāk nekā 150 skolēniem - gan tiem, kuri mācās Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, gan tiem, kuri mācās ārpus novada robežām. 

Naudas balvas piešķir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru vidējais sekmju novērtējums nav zemāks par 8 ballēm pamatizglītības programmā un 8,5 ballēm vidējās izglītības programmā, kā arī nav nepietiekama vērtējuma nevienā mācību priekšmetā, nav neattaisnotu stundu kavējumu un ir laba uzvedība. Novērtēti tiek arī sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursos un valsts nozīmes konkursos.

Par ļoti labu vērtējumu 4. klases izglītojamie saņem 15 EUR, 5.-9.klašu izglītojamie - 30 EUR, bet 10.-12.klašu izglītojamie - 45 EUR. Par dalību olimpiādēs un konkursos var tikt piešķirta naudas balva no 20 līdz 100 EUR.  Naudas balvas skolēniem par sasniegumiem mācībās Burtnieku novada pašvaldība piešķir, lai mudinātu jauniešus veidot pozitīvu attieksmi pret mācībām - tas ir arī papildu stimuls kvalitatīvi apgūt zināšanas un sasniegt augstus mācību rezultātus.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009