Jaunumi

attēls

Pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas sezonā

2019-12-12

Foto: Sandra Melnalksne Trēziņa

Burtnieku novada pašvaldība informē, ka ziemas sezonas sākums tiek noteikts ar 1. novembri, protams, ja ziema iesākas ātrāk, tad pašvaldība organizē autoceļu attīrīšanu no sniega. Informējam ceļu izmantotājus, ka mainīgos laika apstākļos, kādi pārsvarā ir mūsu ziemās, galvenais uzdevums ir nodrošināt ceļu caurbraucamību, jo kvalitatīvi sakārtot braucamo daļu ir iespējams tikai pie pastāvīgiem laika apstākļiem.

Arī autovadītājus aicinām savlaicīgi sagatavoties ziemai, veicot vasaras riepu nomaiņu uz ziemu, kā arī atbilstoši laikapstākļiem izvēlēties braukšanas ātrumu. Aicinām būt saprotošiem, kad komersants veic sniega attīrīšanu!

Ja iedzīvotājiem nepieciešams veikt servitūta ceļa/māju ceļa attīrīšanu no sasnigušās sniega segas, tad lūdzam vērsties pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, kurš veic ceļu attīrīšanu pagastā (kontakti zemāk)! Šis sniega attīrīšanas pakalpojums ir maksas.

Pašvaldība sniega attīrīšanu māju ceļiem un komersantiem ziemas periodā veic ilgstošas snigšanas un biezas sniega kārtas gadījumā.  Pašvaldība nodrošina māju ceļu attīrīšanu arī no sniega tādā gadījumā, ja jānokļūst iedzīvotājam pie ārsta vai operatīvajam dienestam jānokļūst pie iedzīvotāja/nekustamā īpašuma.

Informējam, ka 2019./2020. gada ziemas sezonā Burtnieku novada pašvaldības autoceļu attīrīšanu no sniega veiks:

Pagasts

Ceļu attīrīšana no sniega

Pakalpojuma sniedzējs

Valmieras pagasts

Matīšu pagasts

Vecates pagasts

Burtnieku pagasts

Pašvaldības autoceļi un valsts nozīmes ceļiem

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Rencēnu pagasts

Pašvaldības autoceļi

Zs “Mareņi” (28363702, Didzis)

Ēveles pagasts

Pašvaldības autoceļi

SIA “Egu būve” (26121050, Edgars)

Ielu attīrīšana no sniega

Valmieras pagasts

Ēveles pagasts

Pašvaldības ielas

SIA “Egu būve” (26121050, Edgars)

Matīšu pagasts

Pašvaldības ielas

SIA “System energy” (22478715, Toms)

Rencēnu pagasts

Burtnieku pagasts

Pašvaldības ielas

SIA “BN KOMFORTS” (26459768, Ineta)

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009