Jaunumi

Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām

2019-11-25

Burtnieku novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku klubs “MF GAUJA”, Reģ.Nr. 40008129715, valdes priekšsēdētāja iesniegums par medību tiesību nomas piešķiršanu uz Burtnieku novada pašvaldībai piederošām zemēm Rencēnu un Valmieras pagastos:

Nekustamā īpašuma nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Skābumi­gāzes vads

9678 007 0084

4,51

Skujas­gāzes vads

9678 008 0129

0,74

Dūkas­-gāzes vads

9678 008 0147

0,57

Vagaļi

9690 002 0033

38,47

Vagaļi

9690 002 0034

1,0592

Bez nosaukuma

9690 002 0094

16,53

Citu medību tiesību nomas pretendentu iesniegumi par paziņojumā norādītajām medību platībām iesniedzami pašvaldībā līdz 9.12.2019. (ieskaitot).

Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību uz pašvaldības īpašumā esošajām medību platībām nosaka Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 16. marta noteikumi Nr. 8/2016 “Par Burtnieku novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009