Jaunumi

attēls

Piektdien, 1. novembrī, Matīšu Tautas namā norisinājās Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu svētki “No sirds uz sirdi”. To ietvaros pedagogiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem tika pasniegti Burtnieku novada pašvaldības Atzinības raksti.

Ik gadu izglītības iestāžu vadītāji izvirza pedagogus, kuriem vēlas pateikties par atbalstošu ieinteresētību, atsaucību, radošu līdzdalību un pedagoģisko ieguldījumu skolas dzīvē, kā arī skolu tehniskos darbiniekus, kuri apzinīgi veic savus darba pienākumus. Izglītības iestāžu svētkos Burtnieku novada pašvaldības vārdā Atzinības rakstus pasniedza domes priekšsēdētājs Edvīns Straume un domes deputāte Inese Gaumane.

Svētkos godinājām:

Sandru Gūtmani par pašaizliedzību un ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” attīstībā, kā arī par aktīvu dalību un izglītojamo iesaistīšanu veselību un fizisko aktivitāšu nostiprinošos pasākumos un projektos.

Elīnu Lukšāni par apzinīgu darbu un ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” estētiskā tēla veidošanā.

Burtnieku Ausekļa pamatskolas pedagoģi Ivetu Loginu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un darbu skolas vēstures saglabāšanā.

Ingu Sorokinu par godprātīgu un apzinīgu pienākumu veikšanu Burtnieku Ausekļa pamatskolā.

​Ināru Salacieti par ilgstošu, apzinīgu un precīzu darba pienākumu veikšanu, sniedzot nozīmīgu atbalstu Matīšu pamatskolas pedagoģiskajam personālām, kā arī par aktīvu iesaistīšanos pasākumos.

Matīšu pamatskolas pedagoģi Anitu Āriņu par godprātīgu veikto pedagoģisko darbu bērnu un jauniešu pilsoniskajā audzināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā, par humānās pedagoģijas principu un metožu ieviešanu praksē, par prasmi veicināt izglītojamo spēju attīstību un personības izaugsmi.

Matīšu pamatskolas pedagogu Antonu Karānu par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, kā arī par prasmi veicināt izglītojamo spēju attīstību un personības izaugsmi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” logopēdi Gaidu Bērziņu par ilggadēju radošu darbību un ieguldījumu logopēdes darbā, par sirds siltumu un cieņu attieksmē pret bērniem, nesavtīgu, praktisku dalīšanos pieredzē ar kolēģiem.

Viju Toču par profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”, gatavību iesaistīties dažādu jautājumu risināšanā un kompetentu padomu sniegšanu sarežģītās situācijās. Par atsaucību, atbalstošu ieinteresētību, sadarbību un izpalīdzību

Sandru Bikmani par profesionālu pedagoģisko ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” emocionālās vides uzlabošanā. Par sapratni, atsaucību, iejūtību, izpalīdzību un konstruktīvu sadarbību ar kolēģiem.

Kristīni Blūmu no pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” par laipno un sirsnīgo attieksmi pret izglītojamiem un kolēģiem. Par atsaucību un humora izjūtu.

Sarmīti Vītolu par teicamu sava darba pienākumu izpildi un ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” koptēla veidošanā.

Agitu Šķisti par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” materiālās bāzes uzlabošanā un papildināšanā. Par radošumu, atsaucību, ieinteresētību, mērķtiecīgu neatlaidību un atbildību, pildot savus darba pienākumus.

Kristīni Gobu par aktīvu un radošu darbošanos Burtnieku novada pašvaldības skolu karjeras pasākumu organizēšanā un izglītojošu nometņu vadīšanā.

Sandu Brenneri no Rencēnu pamatskolas par radošu, ieinteresētu un atbildīgu ikdienas darbu, ieviešot kompetencēs balstītu izglītības īstenošanu pirmsskolā.

Ēveles pamatskolas pedagoģi Ilzi Kurti par ilggadēju pedagoģisko darbu un ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

Antiju Baldiņu par ilggadēju apzinīgu darbu un ieguldījumu Ēveles pamatskolas estētiskā tēla veidošanā.

Elvi Poruku par entuziasmu, veicot darba pienākumus Ēveles pamatskolā, par aktīvu darbošanos pasākumu un sporta sacensību organizēšanā.

Dainu Gaļimsku par apzinīgu, kārtīgu darbu Ēveles pamatskolas sakopšanā un skolas kārtības uzturēšanā.


Par svētku atmosfēru pasākumā rūpējās Valmieras drāmas teātra aktieris Mārtiņš Liepa un Rūjienas kultūras nama vokāli instrumentālais ansamblis "Atestāts". Par patīkamu pārsteigumu kolēģiem bija parūpējušies pirmsskolas izglītības iestādē "Burtiņš", cienastā sarūpējot svētku kūku par godu iestādes piecu gadu jubilejai. 

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit