Jaunumi

Aicina darbā feldšeri/ārsta palīgu (-i). Atkārtots konkurss!

2019-11-01

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

Feldšeri/ārsta palīgu (-dzi)

(uz nenoteiktu laiku)

ar darba vietu Skolas ielā 11, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā

Pamatprasības pretendentam:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • labas valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu, angļu vai citas svešvalodas zināšanas;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • loģiskā domāšana, prasme kritiski analizēt situāciju un ātri pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt pacienta anamnēzes ievākšanu (patreizējās sūdzības, slimības anamnēze, dzīves, sociālā un ģimenes anamnēze) un iegūto datu novērtēšana;
 • izvērtēt pacienta veselības stāvokli dažādu saslimšanu gadījumā;
 • veikt ģimenes ārsta noteiktās procedūras pacientiem;
 • noformēt medicīnisko dokumentāciju;
 • sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību un nodrošināt pirms ārsta palīdzību darba laikā;
 • nodrošināt pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpi;
 • ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju ēdienkaršu saskaņošana pašvaldības izglītības iestādēm;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana pašvaldības rīkotos pasākumos.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV, vēlams ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, iesūtīt līdz 2019.gada 29.novembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009