Jaunumi

attēls

Ar mūsdienīgām metodēm veicinās lauku pievilcību un izstrādās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021.-2027.gadam

2019-10-24

Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

Lai saglabātu teritoriālo līdzsvaru, ir jārod arvien jauni stratēģiskie instrumenti un jāizmanto mūsdienīgas metodes, veidojot lauku teritoriju politiku un veicinot lauku pievilcību. Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis Attīstības programmas izstrādi nākamajam plānošanas periodam, un tam lielu atbalstu sniegs Horizon 2020 programmas projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) un tajā izmantotās mūsdienīgās plānošanas un analīzes metodes.

Tekstizraces metode (angļu valodā: text mining) būs viens no plānošanas un datu analīzes instrumentiem, ar kura palīdzību Vidzemes plānošanas reģions (VPR) sagatavos Attīstības programmu 2021.-2027.gadam. Šī metode līdz šim, veidojot lauku politiku, pasaules praksē ir reti izmantota. Taču tā ir nozīmīga, lai vēl dziļāk izprastu esošo situāciju lauku teritorijās un pamanītu to informāciju, kas reizēm plaši neizskan publiskajā vidē, taču ir nozīmīga lauku kopienai. Metodes uzdevums būs apkopot pašvaldību mājas lapās, sociālo tīklu kontos, reģionālajos, lokālajos ziņu portālos, pētījumos un citos avotos atrodamo informāciju, publikācijas, komentārus, viedokļrakstus un intervijas par šī brīža situāciju lauku reģionos. Turklāt iekļaus arī attieksmes veidojošus faktorus, reakciju uz izmaiņām pašvaldībās un reģionos un citus aspektus.

Projekta “PoliRural” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Santa Niedola par tekstizraces metodi piebilst: “Reģionālā attīstība jau sen vairs nedrīkst balstīties tikai uz datiem un zinātniskiem pētījumiem, jo tie ne vienmēr atspoguļo realitāti konkrētajā reģionā. Arvien lielāka nozīme ir jāpiešķir iedzīvotāju, tostarp uzņēmēju, jaunienācēju redzējumam. Tas nebūt nenozīmē to, ka ir jāsaaicina cilvēki vienā telpā un jāuzdod jautājumi, uz kuriem atbild vien daži aktīvākie. Arī tas, protams, ir jādara, taču ir jāmeklē jaunas metodes, kā novērot un analizēt to, kas izskan publiskajā telpā.”

Lai saprastu esošo situāciju lauku teritorijās, formulētu ieinteresēto pušu dominējošo viedokli un izvirzītu nākotnes realitātei atbilstošus lauku politikas mērķus, papildus tiks izmantotas vēl vairākas metodes - nākotnes prognozēšana (foresight method), dizaina domāšana, sistēmas modelēšana, ieinteresēto pušu viedokļu apkopošana un izvērtēšana u.c.  

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projekta nodaļas vadītāja Laila Gercāne uzsver: “Izstrādājot jauno Attīstības programmu, mēs izmantosim arī tradicionālās politikas plānošanas metodes. Taču ir jāņem vērā globālās attīstības tendences, kurām raksturīga dinamika, strauja vides, uzskatu, vērtību un paradigmu maiņa, globalizācija un digitalizācija. Visos līmeņos mēs saskaramies ar to, ka līdzšinējie politiskie uzstādījumi un ieguldījumu prioritātes vairs nav aktuālas. Caur šo projektu mēģināsim izmantot ne tikai mūsu reģiona un valsts uzkrāto informāciju un zināšanas, bet arī globālos datus un resursus.”

Iedzīvotāji, potenciālie un jau esošie jaunienācēji, lauksaimnieki, uzņēmēji, kvalificētu un konkurētspējīgu profesiju pārstāvji – spēcīgas lauku attīstībā ieinteresēto pušu kopienas – viedoklis un zināšanas ir būtiskas reģionu attīstīšanai un attīstības dokumentu sagatavošanai. Vēl viens no “PoliRural” uzdevumiem ir izveidot šādu reģionālo darba grupu, kura līdzdarbosies un sekos līdzi gan projekta aktivitātēm, gan arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādei un tās novērtēšanai.

“Telpiskās attīstības plānošanas politikā ir ļoti būtiski radīt integrētu pieeju gan horizontāli – starp dažādām sfērām, gan arī vertikāli – no nacionālā līdz apkaimju līmenim. Reģionāla līmeņa darba grupa ir būtisks priekšnosacījums, lai sagatavotu kvalitatīvu, datos balstītu dokumentu, kas vienlaikus ir vērsts uz identificēto problēmu risināšanu, skatoties pāri vienas pašvaldības robežām. Reģions kā vienu no ilgtermiņa horizontālajām prioritātēm ir izvirzījis  pārvaldību, kas sevī ietver dažādu ieinteresēto pušu mobilizāciju kopīgai rīcībai, kā arī vienotu interešu pārstāvniecību,” stāsta Ieva Kalniņa, Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.

Lauku dzīvotspēju Eiropā ar “PoliRural” projekta aktivitātēm stiprinās 36 projekta partneri no 16 valstīm. Kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu Latvijā projektu ievieš Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas Lauku forums un uzņēmums “Baltic Open Solutions Center”. Projekta pilotaktivitātes tiks īstenotas 12 lauku reģionos, tostarp Vidzemes plānošanas reģionā. Jau šobrīd lielu interesi par projekta gaitu ir izrādījuši Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas, kā arī Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, cerot izmantot projekta atziņas līdzšinējās politikas izvērtēšanā un nākotnes politikas veidošanā.

Projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 ietvaros. “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv

Papildu informācija: Santa Niedola, projekta "PoliRural" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit