Jaunumi

Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā juristu - Bāriņtiesas locekli

2019-09-10

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

Juristu (0,6 slodze) – Bāriņtiesas locekli (0,4 slodze)

(uz nenoteiktu laiku)

ar darba vietu Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Pamatprasības pretendentam:

 • Atbilstība Bāriņtiesu likuma 10.panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • pieredze jurista vai jurista palīga darbā vismaz 1 gads tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pārzināt ar pašvaldību darbību saistītos regulējošos normatīvos aktus;
 • izpratne par administratīvo procesu iestādē, spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot savu viedokli;
 • elastība, precizitāte, atbildības sajūta;
 • spēja saglabāt psiholoģisko noturību stresa situācijās;
 • teicamas latviešus valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes strādāt ar "Microsoft Office" programmām;
 • zināšanas par valsts pārvaldi un tās struktūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt ar tiesību normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību, risināšanu;
 • izstrādāt juridisko dokumentu un normatīvo aktu projektus;
 • sagatavot/saskaņot administratīvo aktu, līgumu un lēmumu projektus;
 • konsultēt iedzīvotājus par bāriņtiesas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • sagatavot un piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs;
 • veikt dzīves apstākļu pārbaudes, par pārbaudēs konstatēto sastādot dzīves apstākļu pārbaudes aktus, sarunu protokolus u.c. bāriņtiesas dokumentus;
 • veikt apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā VII nodaļā minētos uzdevumus.

Atalgojums 1170,- EUR. 

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV, vēlams ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, iesūtīt līdz 2019.gada 15.septembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 29388422.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit