Jaunumi

attēls

Stājas spēkā noteikumi par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu

2019-09-09

Foto: Mārtiņš Taube

Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers Latvijā. Pa plašo ezera akvatoriju ikdienā pārvietojas ne tikai ar laivām, bet arī ar vēja dēļiem, ūdens motocikliem, kruīza kuģīti, SUP dēļiem u.c. Ja ezerā vietas pietiek visiem, tad lielākās domstarpības rodas krastā. Lai savienotu atpūtnieku, kuri ieradušies, lai sauļotos un peldētos, intereses ar tiem, kuriem pludmale nepieciešama, lai ielaistu ūdenī laivu vai citu peldlīdzekli, Burtnieku novada pašvaldībā izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”. Tāpat tie nosaka kārtību, kādā Burtnieka ezerā un piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama būvniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, kā arī sabiedrisko kārtību publiskajās atpūtas zonās ezera piekrastē. Noteikumi stājās spēkā 2019. gada 29. augustā.

Noteikumos ir iestrādāts vairākas praktiskas nianses, ar kurām aicinām iepazīties pirms došanās uz ezeru, lai nerastos lieki pārpratumi.

Par kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu nolaišanu ūdenī

Automašīna Burtnieka ezera krastā pie laivu kanāliem drīkst atrasties tikai uz to laiku, kamēr kuģošanas līdzeklis vai peldlīdzeklis tiek nolaists ūdenī. Pietauvojot, nolaižot ūdenī vai izceļot krastā kuģošanas līdzekli vai peldlīdzekli, automašīna nedrīkst atrasties ūdenī.

Burtnieku centra kanālā un Matīšu kanālā ir uzstādītas zīmes “Iebraukt aizliegts” ar papildzīmi, ka iebraukt drīkst uz 30min. Tāpat ir izvietotas zīmes “Stāvēt aizliegts”. Tās uzstādītas, lai makšķernieki un citi atpūtnieki neatstātu savu automašīnu zaļajās zonās, kas ikdienā traucē citiem laivu ielaišanu.

Silzemnieku pludmalē izvietotas divas zīmes “Iebraukt aizliegts”. Atļauts piebraukt pie ezera uz 30 minūtēm, lai ielaistu vai izceltu laivu. Pēc tam automašīnu iespējams novietot stāvvietā.

Vecates atpūtas vietā izvietota zīme “Iebraukt aizliegts” ar papildzīmi, kas atļauj iebraukt atpūtas zonā uz 30 minūtēm, lai ielaistu vai izceltu laivu, bet aizliedzot novietot automašīnu atpūtas zonā uz ilgu laiku, kas traucētu citiem apmeklētājiem.

Ūdens satiksmes dalībniekiem

Maksimālais kuģošanas ātrums publisko atpūtas zonu tuvumā ir 5 km/h (2,7 mezgli). Ar kuģošanas līdzekli no ezera puses aizliegts tuvoties publiskajai atpūtas zonai līdz  10 metriem pirms publiskās atpūtas zonas norobežojošām bojām, izņemot ārkārtas situācijas.

Ūdens satiksmes dalībniekiem ir aizliegts:

  • Ezerā un 100m joslā no tā ūdenslīnijas mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;
  • Izmantot nereģistrētus kuģošanas līdzekļus un airu laivas;
  • Nogremdēt ezerā kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai mehāniskos transporta līdzekļus.

Ezerā vai tiešā tā tuvumā notiekošu publisku pasākumu vai ūdens sporta sacensību norises laikā Burtnieku novada pašvaldība var ierobežot vai aizliegt kuģošanas satiksmi, informējot par satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu vismaz 5 darba dienas iepriekš, publicējot informāciju interneta vietnē www.burtniekunovads.lv.

Par kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu novietošanu

Turpmāk, lai novietotu laivu vai kādu citu peldlīdzekli, vai kuģošanas līdzekli Burtnieku centra laivu kanālā un Matīšu kanālā, būs nepieciešams saņemt saskaņojumu to novietošanai. Saskaņojumu var saņemt, aizpildot iesnieguma veidlapu (pievienotais fails) un to iesniedzot kādā no Burtnieku novada pagastu pārvaldēm.

Jāņem vērā, ka katrs īpašnieks var izvietot divus kuģošanas līdzekļus (t.sk. laiva ar motoru) vai peldlīdzekļus (airu laiva, SUP dēlis u.tml.). Bez saskaņojuma tos var novietot uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot informāciju par novietošanas laiku un īpašnieka kontaktinformāciju.

Rekreācijas pakalpojumu sniedzējiem

Kuģošanas līdzekļiem un peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti jebkāda veida komercdarbības veikšanai, pa Burtnieku ezeru atļauts kuģot, saņemot Burtnieku novada pašvaldības saskaņojumu. Lai saņemtu saskaņojumu, nepieciešams aizpildītu iesnieguma veidlapu (pievienotais fails) iesniegt kādā no Burtnieku novada pagastu pārvaldēm. 

Tāpat komercdarbības veicēja pienākums ir nodrošināt kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu, kā arī jebkura cita iznomāta inventāra lietotāja instruēšanu par drošības prasībām, kā arī informēt par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2019 “Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu” prasībām.

Jāatceras, ka izvietojot pakalpojumu sniegšanai paredzētas būves (laipas, piestātnes, peldbūves u.tml.) uz Burtnieku novada pašvaldībai piederošas zemes, nepieciešams saskaņot to novietojumu ar pašvaldību, kā arī slēgt nomas līgumu. Būves īpašniekam ir pienākums nodrošināt būves un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

Mājdzīvnieku saimniekiem

Burtnieka ezera publiskajās atpūtas zonās - Burtnieku centra peldvietā, Burtnieku centra laivu kanālā, Matīšu laivu kanālā, Vecates atpūtas zonā un Silzemnieku pludmalē – aizliegts peldināt, vest pastaigās, turēt vai ganīt mājdzīvniekus (t.sk. suņus un zirgus).

Drošība

Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai situācijām, kas var apdraudēt kuģošanas satiksmi, jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai Burtnieku novada pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Salvim Bulam pa tālr. 22303122.

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2019 “Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu” pieejami pievienotajā failā!

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit