Jaunumi

attēls

Bērnu čalas un atkalredzēšanās prieks pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš”

PII "Burtiņš" H un I grupas skolotājas

Nemanāmi aizsteigusies vasara, dabā jaušama rudens elpa. 3. septembra rītā iestāde piepildījās ar bērnu čalām, smiekliem un atkalredzēšanās prieku. Šogad pie mums ciemojās Burtu meitiņas. Zinību dienas pasākums balstījās uz jauno izglītības satura ieviešanu kompetenču pieejā. Laukumos tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās bērni paši varēja praktiski darboties. Par piedalīšanos pasākumā katra grupiņa saņēma pārsteiguma dāvanu, kuras sarūpēja Burtnieku novada pašvaldība. 

Paldies par svinīgo uzrunu PII “Burtiņš” krusttēvam Kārlim Greiškalnam  un izglītības pakalpojumu speciālistei Evitai Mihaiļukai.

Novēlam visiem priecīgu, radošu, draudzīgu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu!

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009