Jaunumi

attēls

Komiteju sēžu darba kārtība

2010-10-12

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 13. Oktobrī Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7.

VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

Burtnieku novada Burtnieku pag

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 13. Oktobrī Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7.

VESELĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 13.oktobrī plkst. 10:00

1.    Par nolikuma SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS Alejas ielā 4A,Rencēnos Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā apstiprināšanu.
2.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””.
3.    Papildus jautājumi.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 13.oktobrī plkst. 11:00

1.    Par amata pienākumu daļēju pārtraukšanu uz laiku saglabājot mēnešalgu.
2.    Par Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales kārtību.
3.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””.
4.    Par 18.novembra skrējienu cauri Burtnieku novadam par godu Latvijas 91 gadadienai.
5.    Par konkursa „Burtnieku novada sporta laureāts 2010” nolikumu.
6.    Papildus jautājumi:
6.1.    Par karjeras izglītības programmas īstenošanu Burtnieku novada skolās.
6.2.    Atskaite par Burtnieku novada pirmajām sporta spēlēm.

TAUTSAIMNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA
Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 13.oktobrī plkst. 12:00

1.    Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete””  nosaukuma maiņu.
2.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
3.    Par piedalīšanos projektu konkursā.
4.    Par Burtnieku novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
5.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
6.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Burtnieku novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.
7.    Par nosaukuma piešķiršanu.
8.    Par zemes īpašuma “Purgulas” sadalīšanu.
9.    Par samaksas apmēra samazināšanu zemei ´´Kociņi´´, Burtnieku pagasts.
10.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu ´´Rūķīši ´´ un ´´Rūķīši 4´´,Vecates pagasts - Burtnieku pagasts.
11.    Par zemes īpašuma “Gaitnieki” sadalīšanu.
12.    Par Burtnieka novada pašvaldības biedra statusu biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”.
13.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””.
14.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010
15.    “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””.
16.    Par zemes nomas līguma slēgšanu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ēveles pagastā, Burtnieku novadā - Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs E.STRAUME
17.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” likvidāciju  - ziņo Dabas resursu nodaļas vadītājs R.INDRĀNS
18.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zv/s Koksala 300 m uz 3 gadiem (11.08.10. iesniegums).
19.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar Matīšu pag. Jāņa Eglīša zv/s 300 m uz trīs gadiem.
20.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zv/ Mezgli 125 m uz 3 gadiem.
21.    Par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar z/s Rūķīši 325 m  uz 3 gadiem.
22.    Par cirsmu izsoli.
23.    Par zemes nomu (Sedas stāvlaukums).
24.    Papildus jautājumi.

FINANŠU KOMITEJA

Burtnieku novada Burtnieku pagastā
2010.gada 13.oktobrī plkst. 13:00

1.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
2.    Par „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu.
3.    Par piedalīšanos projektu konkursā.
4.    Par zemes nomas līguma slēgšanu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzturēšanai Ēveles pagastā, Burtnieku novadā.
5.    Par Burtnieka novada pašvaldības biedra statusu biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”.
6.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu”” .
7.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010  “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””.
8.    Par amata pienākumu daļēju pārtraukšanu uz laiku saglabājot mēnešalgu.
9.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā.
10.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Burtnieku novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.
11.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” likvidāciju.
12.    Papildus jautājumi

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit