Jaunumi

attēls

Sestdien, 24. augustā, Birzītes ielā, Valmieras pagastā, atklāts suņu pastaigu un apmācību laukums. Pulcējoties idejas īstenotājiem, atbalstītājiem un kuplam skaitam suņu saimnieku kopā ar saviem mīluļiem, svinīgi tika pārgriezta lenta, izteikta pateicība laukuma izveides atbalstītājiem, kā arī izmēģinātas laukuma iespējas.

Pasākumu, uzrunājot klātesošos, laukuma izveides iniciatore un īstenotāja Lolita Kaimiņa sāka ar citātu: “Nav tāda solījuma, kas kaut reizi nebūtu lauzts, izņemot suņa uzticību cilvēkam”. Gandrīz divi gadi – tik ilgs laiks bija nepieciešams, lai laukumu izveidotu. Projekts tiek īstenots «LEADER» programmas ietvaros, sākotnēji piesaistot Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu. Diemžēl projekta īstenošanas gaitā radās dažādi sarežģījumi un sākotnēji nepieciešamais finansējums būtiski pieauga. Atbalsts un ziedojumi tika saņemti no neskaitāmiem cilvēkiem, kurus uzrunāja ideja par suņiem draudzīgu vietu. Citi palīdzēja veikt dažādus praktiskus darbus, piemēram, laukuma līdzināšanu, zālāja pļaušanu. Pavasarī norisinājās arī labiekārtošanas talka.

“Laukums veidots ar vairāk nekā 70 ziedotāju atbalstu, es viena to nespētu. Ļoti liels paldies visiem, kuri iesaistījās, piedalījās, palīdzēja. Šis viss ir tapis, pateicoties daudziem cilvēkiem, un ceru, ka ļoti daudziem suņiem šī vieta patiks un noderēs. Paldies arī Burtnieku novada pašvaldībai par pretimnākšanu un atbalstu,” atklāšanā teica Lolita Kaimiņa. Ikvienam par palīdzību pasākumā tika pasniegts arī pateicības raksts.

Pastaigu un apmācību laukums veidots, lai ikvienam suņu saimniekam būtu vieta, kur ļaut savam mīlulim brīvi izskrieties, nodrošinot sunim ikdienā nepieciešamo fizisko slodzi. Suņu laukums ir 0,3 ha liels, iežogots, tajā ir izvietoti 12 šķēršļi, soliņi, atkritumu konteineri un apgaismes stabs. Laukums ir brīvi pieejams ikvienam interesentam visu diennakti. Vairāk Facebook.com lapā: Suņu laukums Burtnieku novadā.


Biedrība “Burtnieks sportam un kultūrai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma "Darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju" līdzfinansējumu īsteno projektu Nr. 17-09-AL29-A019.2202-000006 “Suņu pastaigu un apmācību laukuma izveide”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009