Jaunumi

attēls

Norit Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana

2019-07-09

Foto: 3. jūlija sanāksme Burtniekos

Līdz 18. jūlijam norit Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. Tās laikā iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstiskā sektora pārstāvji u.c. interesenti aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta redakciju un izteikt viedokli par sagatavoto dokumentu. Attīstības programmu izstrādātā SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Burtnieku novada pašvaldību.

Jūlija sākumā norisinājās Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes pagastu centros, piedaloties vietējiem iedzīvotājiem, domes deputātiem un pašvaldības pārstāvjiem. Sanāksmēs diskutēja par pakalpojumiem un infrastruktūru, kuras vietējiem iedzīvotājiem ir svarīgi saglabāt un uzlabot tuvākajos septiņos gados. Iedzīvotājus interesēja, kā mainīsies dzīve pēc administratīvi teritoriālās reformas. Tāpat tika izteiktas idejas par jaunu projektu nepieciešamību, kā, piemēram, laivu ielaišanas punkta izveide Vecatē, dabas taku attīstība, apkures sistēmu modernizācija u.c. Iedzīvotāji izmantoja iespēju apspriest saimnieciskas dabas aktualitātes – par konkrētās vietās trūkstošu ielu apgaismojumu, ceļu uzturēšanu, komunāliem pakalpojumiem.

“Taustāmākā attīstības programmas sadaļa ir Investīciju plāns, kurā iekļauti vairāk nekā 60 dažādi projekti, kurus pašvaldība atbilstoši pieejamiem resursiem vēlas īstenot tuvāko gadu laikā, tomēr jāuzsver arī Rīcību plānā ietvertie pasākumi, kas neprasa lielus finansiālos ieguldījumus - sabiedrības iesaistes veicināšana savas dzīves telpas un aktivitāšu uzlabošanā, sadarbības un komunikācijas attīstība starp pašvaldību, iedzīvotājiem un uzņēmējiem u.c. Aktīva un radoša sabiedrība ir galvenais pašvaldības attīstības resurss. Izmantojiet iespēju un līdz 18. jūlijam sniedziet idejas, priekšlikumus, kas vēl novada pašvaldībai kopā ar iedzīvotājiem būtu jāveic tuvākajos gados! Pēc publiskās apspriešanas beigām saņemtie priekšlikumi un idejas tiks apkopotas un izskatītas, attiecīgi veicot redakcionālus labojumus plānošanas dokumenta redakcijā,” aicina Laine Šildere, SIA “Reģionālie projekti” pārstāve.  

Publiskās apspriešanas laikā ar 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

  • Burtnieku novada pagastu pārvaldēs;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 18. jūlijam:

  • Klātienē Burtnieku novada pašvaldības administrācijā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā;
  • Klātienē Burtnieku novada pagastu pārvaldēs;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: (Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Burtnieku novads, LV-4219);
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv;
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Valēriju Seili (valerijs.seilis@burtniekunovads.lv, tālr. 26197174).

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009