Jaunumi

Informācija par uzņemšanu pirmsskolā

2019-06-17

Šogad bērnu uzņemšana Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolās un skolu pirmsskolas grupās notika pēc jauniem saistošiem noteikumiem Nr.4/2019 “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”, kuri stājās spēkā pēc publicēšanas informatīvā izdevuma “Burtnieku novada vēstis” maija numurā. Šajos noteikumos ir iestrādāta jauna uzņemšanas kārtība un nosacījumi.

Ģimenēm, kurām ir aktuāla gan bērna reģistrēšana reģistrā, gan vietas piešķiršana uzņemšanai izglītības iestādēs, aicinu iepazīties ar jauniem saistošiem noteikumiem. 


Nozīmīga sadaļa noteikumos ir bērnu ārpuskārtas uzņemšana izglītības iestādēs .Ko nozīmē ārpuskārtas statuss? Bērns, kurš ir reģistrēts reģistrā iegūst ārpuskārtas statusu, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta adrese ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un:

  • Bērna brālis vai māsa ir konkrētās izglītības iestādes izglītojamais un šāda informācija ir norādīta iesniegumā;
  • Bērni ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);
  • Bērna vecāka darbavieta ir attiecīgā izglītības iestādē;
  • Dvīņiem un vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem.

Vēl ārpuskārtas statusu piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja vecāks pašvaldībā papildus iesniegumam iesniedz izziņu no darba vietas. Bērniem, kuriem nav piešķirts ārpuskārtas statuss, piešķir vietu vispārējā kārtībā. Noteikumos, tas ir pateikts 28. punktā.

Aicinu pievērst uzmanību, rakstot pirmo iesniegumu par bērna reģistrēšanu reģistrā. Norādiet ārpuskārtas statusu, ja tāds ir, lai nerastos pārpratumi to izskatīšanā. Informējiet pašvaldību par izmaiņām iesnieguma sākotnējā informācijā desmit darba dienu laikā no izmaiņu stāšanās brīža. Iesniegumu var iesniegt Burtnieku novada pagastu pārvaldēs.

Maija Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisijas sēdē vieta pirmsskolas programmas apguvei tika piešķirta 80 bērniem, no tiem ārpuskārtas vieta tika piešķirta 29 bērniem. Kopumā brīvas vietas pirmsskolās bija 84.

Informāciju sagatavoja: Inese Gaumane, Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja


Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1  Līgums par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pievienotais fails
Pielikums Nr.2 Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē pievienotais fails
Pielikums Nr.3 Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības izglītības iestādē pievienotais fails
Pielikums Nr.4 Iesniegums iesnieguma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei pievienotais fails
Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu pievienotais fails

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Oktobris 2019     
123 4 56
78 910 11 1213
141516 17 18 19 20
212223 24 25 2627
28293031

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit