Jaunumi

Paziņojums par piešķirto līdzfinansējumu biedrībai “Pilsparks 5”

2019-05-20

2019. gada 24. aprīlī Burtnieku novada pašvaldības dome nolēma piešķirt biedrībai “Pilsparks 5”, reģ. Nr. 40008278834, līdzfinansējumu 10 000 EUR apmērā dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 5, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, izbūvētās apkures katlumājas aprīkojuma iegādei. Līdzfinansējums piešķirts 70% apmērā no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, ieskaitot būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu, Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2015 “Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu māju atjaunošanai” 1.punktu, 2.punktu, 11.punkta 11.3.apakšpunktu, 17.punktu, ņemot vērā Burtnieku novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 06.03.2019. atzinumu un Burtnieku novada pašvaldības domes Veselības un sociālo lietu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu komitejas apvienotās sēdes 2019.gada 17.aprīļa atzinumu.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit